Zakoni i propisi - Pravni savjeti 71 28.10.1992 Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 61/91 i 40/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. listopada 1992. godine donijela je

ODLUKU

o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba

I.

Pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba naplaćuje se posebna taksa po svakom automatu u iznosu od 1,250.000 hrvatskih dinara.

Iznose u hrvatskim dinarima iz stavka 1. ove točke, revalorizira se indeksom promjene vrijednosti hrvatskog dinara prema njemačkoj marki (DEM) po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan izdavanja odobrenja.

II.

Posebna taksa iz točke I. ove odluke nsplaćuje se prije izdavanja odobrenja za otvaranje automat-kluba u korist državnog proračuna Republike Hrvatske - broj računa 30102-840-000-621243.

III.

Bez dokaza o plaćenoj posebnoj taksi iz točke I. ove odluke Ministarstvo financija ne može izdati odobrenje za otvaranje automat-kluba.

IV.

Ako Ministarstvo financija ne izda podnositelju zahtjeva odobrenje za otvaranje automat-kluba, podnositelj zahtjeva ima pravo na povrat uplaćene takse.

Ministarstvo financija donosi rješenje o povratu po službenoj dužnosti.

V.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini posebne takse koja se plaća pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba ("Narodne novine", br. 12/92).

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-01/92-01/10

Urbroj: 5030114-92-1

Zagreb, 27. listopada 1992.

Potpredsjednik

Ivan Milas, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.