Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Uredba o Agenciji za obnovu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 25. Zakona o Vladi Republike Hrvat ske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23 listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o Agenciji za obnovu

Članak 1.

Agencija za obnovu (u daljnjem tekstu: Agencija) osniva se kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske za provođenje, usmjeravanje i usklađivanje poslova na obnovi ratom razrušenih područja. Agencija neposredno provodi poslove u svezi s obnovom koje joj odredi Vlada Republike Hrvatske, a koordinira poslove ministarstava i drugih organa državne uprave tijela lokalne samouprave, Hrvatskog fonda za razvoj i Hrvatske kreditne banke za obnovu.

Članak 2.

Djelokrug i način rada te druga pitanja od značaja za rad Agencije ureduju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Agencije kojeg donosi direktor Agencije uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ako se Agenciji u državnom proračunu osiguraju sredstva za posebne namjene u provodenju poslova obnove ili Agencija ostvari sredstva za obnovu iz drugih izvora ta sredstva se vode na posebnom računu Agencije. Agencija je ovlaštena da u okviru poslova i zadataka iz svog djelokruga i sredstava ostvarenih prema odredbi stavka 1. ovog članka sklapa ugovore i zaključuje druge pravne poslove.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske imenuje i razrješava od du- žnosti direktora Agencije, koja ima rang ministra i njego- va prava i dužnosti u odnosu na Agenciju. Direktor je za svoj rad i rad Agencije odgovoran Vladi. Vlada imenuje i razrješava od dužnosti i zamjenika di- rektora Agencije.

Članak 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narod- nim novinama".

Klasa: 361-08/92-01/07

Urbroj: 5030109-92-2

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>