Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Uredba o odorama pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 59. stavak 1. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", broj 21/74, 39/74, 55/88 i 19/90), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o odorama pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom uredbom određuju se vrsta i boja odore, rokovi trajanja odore i naoružanja i opreme pripadnika pravosudne policije kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj, te način naknade za uništene ili izgubljene dijelove zadužene odore, naoružanja i opreme

Članak 2.

Pripadnici pravosudne policije dužni su prilikom obnašanja službenih poslova nositi odoru, pojedine vrste oružja i tehničke opreme propisane ovom uredbom.

II. ODORA PRIPADNIKA PRAVOSUDNE POLICIJE - ZA MUŠKARCA

Članak 3.

Zimsku odoru muškarca sačinjavaju: beretka, kaput, hlače, kravata, košulja dugih rukava i vjetrovka s uloškom, prsluk na "V" izrez bez rukava, čarape, kožne rukavice i visoke cipele, remen za hlače, opasač široki, korice za pištolj, lisice, pričuvni okvir za streljivo, džepna lampa i nosač palice.

Članak 4.

Ljetnu odoru muškarca sačinjavaju: beretka, kratki kaput, hlače, ljetna košulja, čarape i niske cipele, remen za hlače, opasač široki, korice za pištolj, lisice, pričuvni okvir za streljivo, džepna lampa i nosač palice.

Članak 5.

Odore za muškarca su dvobojne, i to:

a) oker-svijetla boja: vjetrovka s uloškom, kaput, beretka, prsluk, kravata, džemper;

b) maslina boja: hlače;

c) smeđa boja: čarape, rukavice i cipele (visoke i niske);

d) siva boja: košulja dugih i kratkih rukava.

Članak 6.

Dio odore sačinjava i kišni ogrtač smeđe boje.

III. ODORA PRIPADNIKA PRAVOSUDNE POLICIJE - ZA ŽENU

Članak 7.

Zimsku odoru žene sačinjavaju: beretka, kaput, suknja-hlače, prsluk na "V" izrez bez rukava, košulja dugih rukava, kravata, vjetrovka s uloškom, čarape, kožne rukavice, čizmice s polupetom i kožna torbica.

Članak 8.

Ljetnu odoru žene sačinjavaju: beretka kaput suknja-hlače, košulja, čarape, cipele s polupetom i kožna torbica.

Članak 9.

Odore za ženu su dvobojne, i to:

a) oker-svijetla boja: vjetrovka s uloškom, kaput, beretka, kravata, prsluk, košulja;

b) maslina boja: suknja-hlače;

c) smeđa boja: čarape, kožne rukavice, kožne cipele, kožne čizmice i kožna torbica.

Članak 10.

Dio odore sačinjava i kišni ogrtač smeđe boje.

IV. ODORA PRIPADNIKA PRAVOSUDNE POLICIJE - ZA JEDINICU ZA POSEBNE NAMJENE

Članak 11.

Za obavljanje posebnih zadaća pripadnici jedinice za posebne namjene koriste posebnu maskirnu odoru, i to:

- zimsku odoru sačinjavaju: beretka, vjetrovka s uloškom, hlače s uloškom, prsluk, košulja dugih rukava, džemper, čarape, čizme, remen za hlače, opasač široki, korice za pištolj, lisice, pričuvni okvir za streljivo, džepna lampa i nosač palice;

- ljetnu odoru sačinjavaju: beretka, jakna, hlače, prsluk, košulja kratkih rukava, majica kratkih rukava, čarape, čizme, remen za hlače, opasać široki, korice za pištolj, lisice, pričuvni okvir za streljivo, džepna lampa i nosač palice.

Dio odore sačinjava i kišni ogrtač.

V. VRIJEME NOŠENJA ODORA

Članak 12.

Zimsku odoru pripadnici pravosudne policije nose:

a) od 1. listopada do 1. svibnja u kontinentalnom dijelu države;

b) od 1. studenog do 1. travnja u primorskom dijelu države.

Stalni nadzor nad stanjem i urednošću odore obavlja rukovoditelj službe osiguranja.

Članak 13.

Pripadnik pravosudne policije obvezan je za vrijeme obnašanja dužnosti nositi službenu odoru.

Iznimno, po odobrenju rukovoditelja kazneno-popravne ustanove ili doma za preodgoj, pripadnik pravosudne policije rnože obavljati službu i u civilnoj odjeći.

Izvan službe pripadniku pravosudne policije zabranjuje se nošenje odore.

VI. ROKOVI VALJANOSTI ODORE

Članak 14.

Dijelovi odore, obuća, remen i široki opasač s koricama imaju rok valjanosti.

Rokovi valjanosti računaju se od dana kad ih je pripadnik pravosudne policije primio na korištenje.


_________________________________________________________________________________
Red.  NAZIV OPREME                      Količina    Rok
broj                                  (kom/pari)   Valjanosti
                                            (mjeseci)
_________________________________________________________________________________
A    ZIMSKA ODORA - ZA MUŠKARCA       
1.   Beretka                         1        48
2.   Kaput                              1        24
3.   Hlače                              2        24
4.   Košulja (dugi rukav)                      2        24
5.   Kravata                         1        12
6.   Prsluk na "V" izrez                       1        48
7.   Vjetrovka s uloškom                       1        48
8.   Cipele (visoke)                     1        24
9.   Čarape                             4        12
10.   Remen za hlače                     1        60
11.   Kožne rukavice                     1        60
12.   Džemper                         1        48

B.   LIETNA ODORA - ZA MUŠKARCA
1.   Beretka                         1        48
2.   Jakna                              1        24
3.   Hlače                              2        24
4.   Košulja (kratki rukav)                     2        24
5.   Čarape                             4        12
6.   Cipele (plitke)                         1        12
7.   Remen za hlače                     1        60

C.   ZIMSKA ODORA - ZA ŽENU
1.   Beretka                     1        48
2.   Kaput                          1        24
3.   Suknja-hlače                      2        24
4.   Košulja (dugi rukav)                  2        24
5.   Prsluk na "V" izrez                   1        48
6.   Vjetrovka s uloškom                   1        48
7.   Čarape                         6        12
8.   Čizmice                     1        24
9.   Kožne rukavice                 1        60
10.   Torbica                     1        60

D.   LJETNA ODORA - ZA ŽENU
1.   Beretka                     1        48
2.   Kaput                          1        24
3.   Suknja-hlače                      2        24
4.   Košulja                     2        24
5.   Čarape                         6        12
6.   Cipele                         1        12
7.   Torbica                     1        60

E.   OSTALI DIJELOVI ODORE
1.   Široki opasač s koricama
    za pištolj,prićuvni okvir za
    streljivo,džepna lampa i
    nosae palice                      1        60
2.   Kišni ogrtač                      1        60
_________________________________________________________________________________Članak 15.

Dijelovi odore zadužuju se nakon oštećenja ili dotrajalosti, uz prethodno razduženje dotrajalih.

Članak 16.

Prije isteka roka valjanosti pojedinog dijela odore ili opreme zaduženje će se obaviti samo ako je do oštećenja došlo prilikom obnašanja službene zadaće.

Takvu zamjenu odobrava na prijedlog rukovoditelja službe osiguranja rukovoditelj kazneno-popravne ustanove odnosno doma za preodgoj.

Članak 17.

Za uništeni ili otuđeni dio odore i obuće ili opreme koja nije posljedica obavljanja službene zadaće, odgovoran je pripadnik pravosudne policije.

Članak 18.

Pripadnik pravosudne policije kojem po bilo kojoj osnovi prestane rad u kazneno-popravnoj ustanovi ili domu za preodgoj dužan je vratiti svaki dio odore, obuću i opremu zaduženu prema članku 14. ove uredbe.

Članak 19.

Pripadnik pravosudne policije koji nije razdužio sve dijelove odore, obuće ili ostale opreme ili ju je namjerno oštetio ili uništio, obvezan je naknaditi štetu.

Visinu štete utvrđuje rukovoditelj kazneno-popravne ustanove odnosno doma za preodgoj u iznosu cijene koštanja.

Šteta se naknaduje na temelju rješenja rukovoditelja kazneno-popravne ustanove odnosno doma za preodgoj, na račun ustanove.

U slučaju neslaganja s visinom štete, naknadu utvrđuje sud.

VII. OZNAKA PRAVOSUDNE POLICIJE

Članak 20.

Oznaka "Pravosudna policija" nosi se na oba rukava

vjetrovke s uloškom, kaputa, kratkog kaputa i košulje.

Članak 21.

Oznaka pravosudne policije je veličine 128 x 92 mm. Na gornjoj crnoj podlozi zlatnim slovima ispisano je "Pravosudna policija". Na lijevom i desnom obrubu je zlatni hrvatski pleter (dvoplet). U sredini na crnoj podlozi izvezen je grb Republike Hrvatske, a preko njega mač i vaga. Ručka mača zlatne je boje, a oštrica srebrne boje. Vaga je zlatne boje. Na gornjem dijelu grba upisana su slova "MPU", a ispod grba slova "RH". Slova su zlatne boje.

Članak 22.

Svaki pripadnik pravosudne policije zadužen je pištoljem i drugom vrstom oružja, palicom, lisicama, džepnom lampom i određenom količinom streljiva.

Pod drugom vrstom oružja podrazumijeva se: strojnica, polustrojnica, puškomitraljez, sačmarica kojom je pripadnik pravosudne policije zadužen ovisno o radnom mjestu ili planu osiguranja.

Pištolj i drugo oružje, palicu, lisice, džepnu lampu i streljivo, pripadnik pravosudne policije dužan je čuvati u tehnički ispravnom stanju za vrijeme dok je istim zadužen.

Nadzor nad tehničkom ispravnošću oružja obavlja se tehničkim pregledom oružja jedan puta u godini.

Članak 23.

Pripadnik pravosudne policije dužan je za vrijeme obnašanja dužnosti nositi oružje, palicu, lisice, džepnu lampu i streljivo.

Izvan službe pripadniku pravosudne,policije zabranjuje se nošenje oružja i opreme.

Rok upotrebe oružja i opreme utvrduje stručna komisija na tehničkom pregledu.

Članak 24.

Zamjena oružja, streljiva, palice, lisice i džepne lampe obavlja se nakon isteka uporabnog roka.

Prije isteka uporabnog roka zamjena se može obaviti samo u slučaju oštećenja ili potpunog uništenja koje se nije moglo izbjeći u obnašanju službene zadaće.

Rješenje kojim se odobrava zamjena donosi Uprava za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija Ministarstva pravosuda i uprave, na temelju pismenog obrazloženja rukovoditelja kazneno-popravne ustanove ili doma za preodgoj.

Članak 25.

Za uništeno ili otuđeno oružje, palicu, lisice, streljivo ili džepnu lampu, koje nije posljedica obavljanja službene zadaće, odgovoran je pripadnik pravosudne policije.

Nastalu štetu pripadnik pravosudne policije dužan je naknaditi po sljedećim kriterijima:

a) za otuđenje ili potpuno uništenje pištolja i drugog oružja, palice, lisice, streljiva i druge opreme kojom je zadužen u iznosu cijene koštanja uz ostale troškove nastale njihovom nabavom;

b) za svako djelomično oštećenje oružja, palice, lisica i streljiva, nastalog uslijed nemarnog održavanja koje se utvrdi prilikom redovitog tehničkog pregleda, pripadnik pravosudne policije dužan je platiti visinu nastale štete u iznosu utvrđenom od stručne komisije.

Članak 26.

Šteta se nadoknađuje na temelju rješenja rukovoditelja kazneno-popravne ustanove odnosno doma za preodgoj, na račun ustanove.

U slučaju neslaganja s visinom štete, naknadu utvrđuje sud.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Zamjena odore, obuće i ostalih dijelova obavit će se u roku 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje vrijediti Pravilnik o uniformi, oznakama zvanja, naoružanju i opremi pripadnika straže i rokovima trajanja ("Narodne novine", broj 36/75).

Članak 29.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 730-02/92-01/03

Urbroj : 5030115-92-1

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.