Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92) i članka 15. stavka 2. Zakona o kontroli kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", broj 53/91) nakon pribavljenog mišljenja Hrvatske gospodarske komore. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu

I.

Visina naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu (u daljnjem tekstu: proizvodi) utvrđuje se ovisno o vrsti, masi i načinu prijevoza pošiljaka i iznosi: 1. za vagonske, kamionske, avionske i kontejnerske pošiljke do 10 tona - 1.000 hrvatskih dinara, a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se za 50 hrvatskih dinara; 2. za brodske pošiljke do 30 tona - 1.000 hrvatskih dinara, a za svaku sljedeću tonu, odnosno svaku započetu tonu povećava se za 30 hrvatskih dinara.

II.

Iznimno od točke 1. ove odluke, za konje za klanje i druge kategorije konja, za goveda za klanje uključjući telad i junad za tov i klanje, osim konja za rasplod, plaća se naknada od 400 hrvatskih dinara po grlu.

III.

Naknade iz točke I. i II. ove odluke za kontrolu kvalitete proizvoda, koja se obavlja po noći, nedjeljom ili u dane blagdana i neradnih dana, povećavaju se za l00%. Pod noćnim radom u smislu stavka 1. ove točke podrazumijeva se rad od 19 - 6 sati.

IV.

Uvoznik odnosno izvoznik dužan je uz zahtjev za kontrolu kvalitete proizvoda, nadležnoj inspekciji priložiti dokaz o uplati naknade iz točke I., II. i III. ove odluke. Naknada iz stavka 1. ove točke prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske, a uplaćuje se na račun broj 30100-840-000-6116 - prihodi republičkih organa uprave i organizacija. Organizacije ovlaštene za obavljanje kontrole proizvoda pri izvozu, naplatu naknade za kontrolu proizvoda, obavljaju po obavljenoj kontroli.

V.

Ako uvoznik, odnosno izvoznik ne pripremi pravodobno proizvode za pregled, a inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, dužan je za njegov izlazak platiti 1.000 hrvatskih dinara po satu čekanja. Ako se pregled proizvoda obavlja izvan sjedišta inspekcije uvoznik odnosno izvoznik dužan je na ispostavljeni račun platiti putne troškove.

VI.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti odluka o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole, kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vanjskotrgovinskom prometu ("Narodne novine", broj 72/91).

VII.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/92-01/06

Urbroj: 5030114-92-2

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>