Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Macelj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste", Zagreb, Vončinina 3. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Macelj

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja graničnog prijelaza Macelj, kat. općina Jesenje, općina Krapina.

II.

Opći interes iz točke I. ove odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uređenja prostora, Općinskog sekretarijata za upravno-pravne, inspekcijske i zajedničke poslove općine Krapina, klasa: 350-05/92-01/33, urbroj: 2140-02-03-92-5 od 24. travnja 1992. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/92-01/20

Urbroj: 5030109-92-1

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.