Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije Pusti dol
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82, 28/87, 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Javnog vodoprivrednog poduzeća za slivno područje grada Zagreba, Zagreb, Avenija Vukovar 220, Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju retencije "Pusti dol"

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja retencije "Pusti dol", kat. općina Gračani.

II.

Opći interes iz točke I. ove odluke utvrduje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uredenja prostora, Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i stambeno-komunalne djelatnosti, klasa: 350-05/92-02/14, urbroj: 512-04/2-2-92-11 od 21. srpnja 1992, godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/92-01/19

Urbroj : 5030109-92-1

Zagreb, 23. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v: r