Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Naredba o vremenu u kojejm zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 263 Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

o vremenu u kojejm zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena

I.

Zrakoplovna prištaništa moraju biti otvorena:

_________________________________________________________________________________
Red   Zrakoplovno       U razdoblju           Dani
broj  pristanište       od 25. listopada        1-ponedjeljak
                do daljnjega          2-utorak
                Od       Do       3-srijeda
                sati      sati      4-četvrtak
                                5-petak
                                6-subota
                                7-nedjelja
_________________________________________________________________________________
1    2            3        4        5
_________________________________________________________________________________
1.   ZAGREB     00,00      24,00      1,2,3,4,5,6,7
2.   SPLIT          06,00      22,00      1,2,3,4,5,6,7
3.   PULA          08,15      10,15      2
                10,00      12,00      4
                07,15      09,15      6
4.   RIJEKA otvorena za prihvat i otpremu zrakoplova dužine do 18 m
                08,00      15,00      1,2,3,4,5
                08,00      12,00      6
5.   LOŠINJ     09,30      16,30 1)    1,5,6,7
1) odnosno do zalaska sunca (SS)
_________________________________________________________________________________II.

Pod vremenom u kojem zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena, u smislu ove naredbe, podrazumijeva se vrijeme od početka do završetka rada službi utvrđenih propisima.

III.

Aerodromska kontrola letenja će postupati prema članku 191. stavku 2. Zakona o zračnoj plovidbi u slučajevima korištenja zrakoplovnih pristaništa izvan vremena otvorenosti.

IV.

Vrijeme kada su zrakoplovna pristaništa otvorena računa se po lokalnom vremenu.

Na dan stupanja na snagu ove naredbe pristaje važiti Naredba o vremenu u kojem zrakoplovna pristaništa moraju biti otvorena ("Narodne novine", broj 34/92).

V.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-03/92-01 /25

Urbroj: 535-05-92/7

Zagreb, 19. listopada 1992.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.