Zakoni i propisi - Pravni savjeti 70 26.10.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-264/1992. od 7. listopada 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske; na sjednici 7. listopeda 1892. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Odbacuje se prijedlog Hrvatske socijalno liberalne stranke za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o sazivanju prvog zasjedanja Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/1992. od 25. kolovoza 1992. godine).

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Hrvatska socijalno liberalna stranka podnijela je 7. rujna 1992. godine Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti odluke navedene u toč.1. izreke. U prijedlogu navodi da je Odluka Predsjednika Republike, kojom je on sazvao prvo zasjedanje Zastupničkog doma Sabora za 7. rujna 1992. godine, nesuglasna članku 73. stavku 2. Ustava Republike Hrvatske. Prema mišljenju predlagača, prema članku 73. stavku 2. Ustava Republike Hrvatske, Predsjednik Republike je bio dužan sazvati prvo zasjedanje Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske do 22. kolovoza 1992. godine jer su izbori za zastupnike Zastupnićkog doma održani 2. kolovoza 1992. godine. Razmotrivši osporenu Odluku Predsjednika Republike Hrvatske, koja je izvršena održavanjem prvog zasjedanja Zaslupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, dakle, 7. rujna 1922. godine Ustavni sud Republike Hrvatske je temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91), prijedlog odbacio, utvrdivši da nije nadležan za postupak o tom prijedlogu. Naime, navedena odluka Predsjednika Republike nema karakter propisa koji, prema članku 125. Ustava Republike Hrvatske, podliježe ustavnosudskoj ocjeni. Budući, da prema članku 125. Ustava Republike Hrvatske, kojim je utvrđena nadležnost Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ustavni sud nije nadležan ocjenjivati akte koji po svom karakteru nisu propis, Sud je donio rješenje kao u izreci.

Broj: U-II-264/ 1992.

Zagreb, 7. listopada 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.