Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 22.10.1992. Podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za razdoblja lipanjkolovoz 1992. godine, travanj - lipanj 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku u gospodarstvu Hrvatske za mjesec kolovoz 1992. godine
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju članka 75. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ("Narodnenovine" br. 47/92), Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenjeodredbi Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo objavljuje

PODATKE

o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto-plaći po radnikuu gospodarstvu Hrvatske za razdoblja lipanjkolovoz 1992. godine, travanj- lipanj 1992. godine i o prosječnoj isplaćenoj neto-plaći po radniku ugospodarstvu Hrvatske za mjesec kolovoz 1992. godine

1. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po radniku u gospodarstvuRepublike Hrvatske za razdoblje lipanj -kolovoz 1992. godine iznosi 29.418HRD. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanjevisine izdataka prema članu 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovoraza gospodarstvo.

2. Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po radniku u gospodarstvuHrvatske za razdoblje travanj - lipanj 1992. godine iznosi 20.942 HRD.Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visineizdataka prema članku 40. Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo.

3. Prosječna isplaćena neto-plaća po radnilsu u gospodarstvu Hrvatskeza mjesec kolovoz 1992. godine iznosi 36.557 HRD. Podatak iz stava 1. ovetočke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplate prema članku41. Općeg koleklivnog ugovora za gospodarstvo.

Broj: 05-1420/92.

Zagreb, 21. listopada 1992.

Za Zajednički organ za praćenje provođenja i tumačenje odredbi

Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo

mr. Marija Zuber, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">