Zakoni i propisi - Pravni savjeti 69 22.10.1992 Ispravak Zakona o športu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izravnim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o športu koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 60 od 1. listopada 1992., te se daje

ISPRAVAK

Zakona o športu

U članku 31. stavku 1. točki 4. umjesto riječi :"te opću i posebnu zdravstvenu zaštitu športaša" trebaju stajati riječi: "te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom športaša". U članku 57. stavku 1. iza alineje druge treba stajati alineja treća koja glasi "-programiranje i vođenje treninga športaša". U članku 88. stavku 4. umjesto riječi:"i" treba stajati rijeć "ili".

Klasa: 620-01/91-01/01

Zagreb, 19. listopada 1992.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.