Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 10.10.1992 Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. listopada 1992. godine donijela je

UREDBU

o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91, 73/91, 18/92, 40/92 i 61/92) u članku 19. stavku 1. iza točke 21. dodaju se nove točke 22, 23. i 24. koje glase : "22) ekološki prihvatljive ambalaže za krajnju potrošnju u trgovini i ugostiteljstvu, 23) informativnog materljala za zdravstvene, odgojne i humanitarne svrhe; 24) novorođenačke opreme."

Članak 2.

Tarifa poreza na promet mijenja se i glasi: "I. POREZ NA PROMET PROIZVODA

Tar. broj 1.

Na promet svih proizvoda koji služe krajnjoj potrošnji, osim na promet proizvoda koji su predviđeni u drugim tar. brojevima ove tarife ili za koje je ovim zakonom predviđeno porezno oslobođenje, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od, , . . 50%

Napomena:

Od naplaćenog poreza na promet po ovom tarifnom broju 6,25% usmjeravat će se preko državnog proračuna Republike Hrvatske na račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva radi ulaganja u razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje.

Tar. broj 2.

Na promet derivata nafte porez na promet proizvoda plaća se i to za:

- motorni benzin MB-88 i MB-98 75%

- motorni benzin BMB-95 45%

- dizelsko gorivo (D-1, D-2 i D-3) 65%

- ulje za loženje ekstra lako i lako specijalno 30%

- mlazno gorivo i avionski benzin 20%

- petrolej za motore, petrolej za osvjetljavanje, avionska i motorna ulja, mineralna maziva, hipoidna i ostala mineralna ulja i masti kao i ulja za podmazivanje i primarni (sirovi) benzin 10%

- tekući naftni plin 5%

- ulje za loženje - mazut 10%.

Napomena:

1) Na prodane količine dizelskog goriva koje se koriste za pogon ribarskih brodova, za pogon tračnih vozila i plovih objekata u željezničkom, pomorskom, riječnom i jezerskom saobraćaju ne plaća se naknada za ceste prema Zakonu o cestama i Odluci o visini naknade za javne ceste.

2) Pravne osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao i individualni poljoprivredni proizvođaći mogu za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva koristiti ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS).

3) Prije stavljanja u promet ulja za loženje (EL) i ulja za loženje lakog specijalnog (LS) proizvodač ih mora u rafineriji obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) suglasno standardima JUS B-H8064 1 JUS B-H8065. U slučaju uvoza ovih ulja uvoznik je dužan ove derivate obojiti crvenom bojom uz dodavanje indikatora (markera) suglasno standardima JUS B-H8064 i JUS B-H8065, prije isporuke naručiocu za čiji su račun derivati uvezeni.

4) Ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS) iz alineje 4. ovoga tar. broja ne smije se koristiti za pogon motornih vozila, plovnih objekata ili drugih motora osim za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva. Kontrolu uporabe i korištenja ulja za loženje iz alineje 4. ovoga tar. broja u motornim vozilima, plovnim objektima i drugim motorima, obavljaju ovlašteni radnici prometne policije i tržišne odnosno porezne inspekcije.

5) Ako se tekući naftni plin koristi pomoću specijalnih uređaja za pogon motornih vozila i motornih plovnih objekata, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 40%.

Tar. broj 3.

Na promet preradevina od duhana, porez na promet proizvoda plaća se: 1. na sve vrste uvoznih i licencnih cigareta 85% 2. na 5ve vrste extra cigareta 70% 3. na sve vrste cigareta kvalitetnih grupa I-IV 70% 4. na rezani duhan svih vrsta i kvaliteta, cigare, cigarilose, duhan za lulu, duhan za žvakanje i burmut 20%

Napomena:

1. Strane cigarete u prometu bez oznake tvrtke domaćeg uvoznika smatraju se cigaretama koje su ilegalno uvezene i na koje nije obračunat i plaćen porez na promet proizvoda. Oznaka uvoznika mora se na kutiji utisnuti neposredno tiskanjem ili naljepnicom koja treba biti zalijepljena na ambalaži ispod celofanskog ili drugog papira kojom je obložena kutija (ambalaža). Odredba stavka 1. ove točke ne odnosi se na cigarete proizvedene po inozemnoj licenci u domaćem poduzeću. Odredbe stavka 1. i 2. ove Napomene primjenjuju se do 31. prosinca 1992.

Tar broj 4. Na promet alkoholnih pića, osvježavajućih gaziranih i umjetnih bezalkoholnih pića, mineralnih i gaziranih voda i alkohola (etanola) porez na promet proizvoda plaća se:

1) na prirodna vina, medicinska vina, medovine i jabukovače 40%

2) na ostala alkoholna pića (specijalna vina, vinjak, rakiju, žestoka pića i dr.) 140%

3) pivo 50%

4) mineralne i gazirane vode, osvježavajuća gazirana i umjetna bezalkoholna pića, aromatizirane sirupe i pića koja sadrže alkohol do 2% 30%

5) na alkohol (etanol):

- za konzerviranje preparata i pulpiranje voća, proizvodnju parfimerijskih i kozmetičkih proizvoda i denaturirani alkohol za gorivo 5% - za proizvodnju alkoholnih pića 20%

- za daljnju prodaju trgovini na veliko 25%

Napomena:

1. Alkoholnim pićima, u smislu ovoga tar. broja smatraju se pića koja sadrže više od 2% alkohola.

2. Prirodnim vinom iz točke 1. ovoga tar. broja smatraju se i polupjenušava vina, kao i prirodna desertna vina. Specijalna vina (desertna, likerska i aromatizirana) spadaju u ostala alkoholna piča iz točke 2. ovoga tar. broja.

3. Pivom se smatra alkoholno piće koje se stavlja u promet kao pivo, bez obzira na sadriaj alkohola.

4. Pri prodaji vinskog destilata krajnjim potrošačima, . osim prodaje vinskog destilata pod uvjetima i na način iz članka 8. i 11. ovoga zakona kao reprodukcijskog materijala, porez na promet plaća se po stopi iz točke 2. ovoga tar. broja, ako sadrži do 55 volumnih% alkohola. Ako vinski destilat sadrži preko 55 volumnih% alkohola, porez na promet plaća se po tarifnom broju 1. Ako su vinskom destilatu bez obzira na sadržaj alkohola, dodani šećer i neki drugi sastojci, takvo alkoholno piće spada u ostala alkoholna pića iz točke 2. ovoga tar. broja.

5. Osvježavajučim gaziranim bezalkoholnim pićima i aromatiziranim sirupima, odnosno mineralnim i gaziranim vodama iz točke 4. ovog tar. broja smatraju se pića koja sadrže alkohol najviše 2%. Ako ta pića sadrže više od 2% alkohola, spadaju u ostala alkoholna piča iz točke 2. ovoga tar. broja.

6. Na promet alkohola (etanola) krajnjim potrošačima (prodaja u trgovini, u ljekarnama), kao i na ostale vrste alkohola, porez na promet proizvoda plaća se po stopi iz tar.broja 1. ove tarife.

7. Proizvođačko poduzeće i drugi kupci koji alkohol (etanol) nabavljaju isključivo za svrhe odredene u točki 5. ovoga tar. broja, mogu alkohol nabavljati za te svrhe pod uvjetima iz članka 9. i 12. ovoga zakona, neposredno od proizvođača, uvoznika ili trgovine registrirane za promet alkohola (etanola) na veliko. Na alkohol koji kupci kupe na drugi način ili od drugih prodavalaca obračunava se i plaća porez po stopi iz točke 5. ovoga tar. broja, uvećanoj za deset puta.

8. Od proizvođača, uvoznika, odnosno prodavaoca, koji alkohol proda kao prirodnu rakiju ili kao drugo alkoholno piće, odnosno drugi proizvod, naplatit će se, pored poreza na promet po stopi iz točke 5. ovoga tar. broja i porez po stopi iz točke 2. ovoga tar. broja.

Tar. broj 5.

Na promet osobnih automobila porez na promet proizvoda plaća se prema radnoj zapremnini motora, i to za:

1) radnu zapremninu motora do 1,8 litara 30%

2) radnu zapremninu motora preko 1,8 litara 50%

Napomena:

1. Osobnim automobilima iz ovoga tar. broja smatraju se automobili za prijevoz putnika s najviše devet sjedišta uključujući i sjedište za vozača

2. Medu proizvode iz ovog tar. broja ne pripadaju: terenska motorna vozila. specijalna sanitetska vozila s ugrađenim uređajima za bolesnike, specijalna vatrogasna vozila. pogrebna motorna vozila, specijalna vozila za potrebe policije i patrolne službe s ugrađenim uređajima. Na promet tih vozila primjenjuje se tar. broj 1. ove tarife i članak 11. ovoga zakona. Specijalnim vozilima iz ovoga stavka ne smatraju se osobni automobili prilagodeni za poduku vozača (dvostruke komande, izbačena sjedala i dr.), osobni automobili za pružanje pomoći na cestama, putnička PTT vozila i sl.

Tar. broj 6.

Na promet sljedećih proizvoda, porez na promet proizvoda plaća se po stopi od 20% na promet:

1) odjeće od tekstila, tkanine i drugih tekstilnih proizvoda;

2) obuće;

3) deterđenata;

4) namještaja;

5) hladnjaka i zamrzivaća;

6) strojeva za pranje rublja i strojeva za pranje posuđa;

7) bojlera, kada, umivaonika, sudopera, WC školjki i vodokotlića, slavina i tuš-baterija;

8) posuđa;

9) električnih glačala;

10) električnih i plinskih štednjaka i kombiniranih štednjaka za plin i struju, trajnožarećih peći i štednjaka koji se lože ugljenom, te peći i štednjaka na kruto gorivo (drvo i ugljen);

11) usisavaća prašine;

12) strojeva za šivanje;

13) umjetne kože, skaja i proizvoda od umjetne kože i skaja, osim proizvoda na koje se porez plaća po drugim tar. brojevima ove tarife ili za koje je uvedeno porezno oslobođenje:

14) gume i proizvoda od gume. osim proizvoda na ćiji se promet porez plaća po drugim tar. brojevima ove tarife ili za koje je uvedeno porezno oslobođenje;

15) bicikla i tricikla, bicikla i tricikla s motorom, motornih bicikala čija radna zapremnina motora ne prelazi 100 cm3 i

16) dječjih igračaka.

Po stopi od 10% na promet:

1. Proizvodi za građevinarstvo: agregat (pjesak, šljunak, drobljeni kamen), veziva (cement i Vapno), puna opeka, šuplji blokovi (beton, plinobeton, siporex i opeka) crijep (glineni i betonski svih vrsta), azbest-cementne ploće (salonit ploče i,pribor), "fert" ispuna i gredice, betonsko željezo i čelični profili za građevinarstvo, sve vrste stakla, termoizolacijski i hidroizolacijski materijal (na bazi mineralnih materijala, staklene vune, pluta, bitumena i sintetičkih materijala);

2. Drvena rezana grada, gradevinska stolarija i sve vrste drvenih ploča (šper-ploče, panel-ploče, ploče iverice i oplemenjene drvene ploče).

Napomena:

1. Tekstilnim proizvodima iz točke 1) ovoga tar. broja smatraju se: gotovi proizvodi izradeni od tekstila i pretežno od tekstilnih materijala; sve vrste muške i ženske odjeće; tekstilna prediva i konac; til, čipke, trake, vezovi i ostala pozamanterijska roba; specijalne tekstilne tkanine (pust prevučene ili impregnirane tkanine, uključujući i elastične tkanine i plastificiranu pozamanteriju), užad, kabeli i konopci od tekstilnih materijala i izradevine od užarije, tuljci za šešire, vata i predmeti od gaze; zavoji, stijenj od tekstilnih vlakana, tkanine i drugi tekstilni predmeti za tehničku uporabu, cijevi za sisaljke i slične cijevi od tekstilnih materijala; remenje za transportere i transmisije od tekstilnih materijala: ostali proizvodi od tekstilnih materijala (vreće, cerade, šatori, platneni krovovi, jedra i druga roba od cerade), deke i prekrivaći; posteljno rublje i drugi predmeti za presvlačenje, uključujući i stolnjake i salvete; popluni, madraci, jastuci, ručnici, zavjese, draperije, prekrivaći za krevete i sofe i drugi tekstilni predmeti za domaćinstvo; tkanine za kišobrane i suncobrane; mreže za kupovinu; zastave; pokrivači za pod (tepisi, ćilimi i ostale prostirke), tapiserija; odjeća i rublje od tekstilnih tkanina, pletenih i prepletenih tkanina; pribor za odijevanje od tekstilnih tkanina, pribor za odijevanje od tekstilnih, pletenih i prepletenih tkanina; maramice, šalovi, marame, velovi, kravate, mašne. okovratnici, manžete. čipkani nabori, steznici, naramenice, podvezice, rukavice, čarape, sokne i sl., kape i šeširi i drugi tekstilni proizvodi.

2. Obućom iz toćke 2) ovoga tar. broja smatraju se sve vrste muške i ženske obuće izradene od kože, gume, plastike ili kombinirano od tih ili drugih sirovina i materijala.

3. Namještajem iz točke 4) ovoga tar. broja smatraju se, bez obzira na to od kojeg su materijala izradeni (drvo, iverica, plastika, koža, guma, metali i dr. i kombinirano), ormari, kreveti, kauči, otomani, stolovi, stolice, klupe, naslonjači, fotelje, polufotelje, kredenci, vitrine, tezge (pultovi), police (stalaže), karniše, ležaljke, vješalice za odijela (zidne i stojeće), ostali namještaj (luksuzne sobe, blagovaonice, spavaće sobe i dr.), ulošci s oprugama ("jogi madraci" i sl.), maske za radijatore, ogledala, rekreativni stolovi i ljestve, šalteri i drugi namještaj.

4. Posuđem iz točke 8) ovoga tar. broja smatraju se: zdjele. lonci, tanjuri, ćaše, žlice, vilice, noževi i dr. osim proizvoda kod kojih su plemeniti metali (zlato, srebro i dr.) zastupljeni sa više od 2%.

5. Građevinskom stolarijom iz stavka 2. točke 2) ovoga tar. broja smatraju se i: obrađene lamperije sa perom, utorom i urezima. žljebljene i sl., parket; vrata, prozori, kapci i drugi slični proizvodi, bez obzira na to od kojeg su materijala izradeni (drvo, metal, plastika i kombinacija tih i drugih materijala).

6. Proizvodima iz točke 13) ovoga tar. broja izradenih od umjetne kože ili skaja ili u kombinaciji tih materijala, smatraju se: sva odjeća - muška i ženska, koferi, neseseri, torbe i drugi torbarski proizvodi (vreće, novčanici, torbe za mape, navlake za pribor za pisanje, navlake za naliv pera, igle, ključevi i sl.), korice za knjige, kutije za cigarete. torbe za pribor, razne sportske torbe i sl., kutije (za fotografske aparate, dalekozore, puške. glazbene instrumente, boce. naočale i sl.), naljepnice za garderobu. remenje, podmetaći, dijelovi za kopče, šnale i drugi slični proizvodi izradeni od -umjetne kože ili skaja.

Tar. broj 7.

Na promet sljedećih proizvoda porez na promet proizvoda plaća se :

- po stopi od 90% na promet:

1) ukrasnih i drugih proizvoda svih vrsta ili oblika izradenih sa više od 2% zlata i drugih plemenitih metala (platina i dr.) odnosno proizvoda izrađenih sa više od 50% srebra;

2) prirodnog dragog kamenja i prirodnog bisera i proizvoda svih vrsta i oblika izradenih sa dragim kamenjem i biserom;

3) parfimerijskih i kozmetičkih proizvoda:

4) rukom čvoranih tepiha sa više od 120.000 čvorova po 1 m2:

5) kože od reptilija (zmije. guštera. krokodila i dr.) i svih proizvoda izradenih od tih koža, kao i prirodnih krzqa i proizvoda od tog krzna (odjeća, obuća i drugi proizvodi) zastupljenih sa više od 50% od vrijednosti proizvoda, osim kože i krzna od domaćih životinja i proizvoda od tih koža i krzna na koje se porez plaća po drugim tarifnim brojevima.

- po stopi od 45% na promet:

1) kave - sirove, pržene, mljevene i ekstrakt-kave.

Napomena:

1. Ukrasnim i drugim proizvodima od zlata i drugih plemenitih metala iz točke 1) ovog tar. broja smatraju se: zubno zlato, lom zlato, svi proizvodi izradeni u cjelini ili djelomično od zlata i drugih plemenitih metala, odnosno u kombinaciji tih i drugih različitih materijala (metal, drvo, plastični materijal, morska pjena, jantar, staklo i dr.), koji služe kao osobni ukras (prstenje, broševi, narukvice. naušnice, ogrlice, dugmad za manžete, igle i držači za kravate, kopče i sl.) pod uvjetom da takvi proizvodi sadrže više od 2% zlata ili drugih plemenitih metala.

2. Prirodnim dragim kamenjem iz točke 2. ovoga tar. broja smatraju se: dijamant, korund sa svojim varijantama (rubin, safir, smaragd, ametist, akvamarin, hrizont; hijasnit, istoćnjački topaz), spinel (rubin-spinel, balospinel, spinelsafir i crni spinel), beril akvamarin, zlatni beril (morganit) i hrizoberil.

3. Prirodnim biserom smatra se prirodni biser koji je proizvod bisernih ostriga ili školjki dobiven prirodnim putem.

4. Parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima iz točke 3) ovoga tar. broja smatraju se: parfemi i kolonjske vode; kreme, mlijeko i losioni za njegu kože, ruževi za usne; šminke, puderi i drugi preparati za maske; lakovi za nokte, ulja, vode i kreme za kosu; preparati za ondulaciju, bojenje i odbojavanje kose; fiksatori i drugi preparati za kosu; kreme i olovke za trepavice.

5. Prirodnim krznom iz točke 5) ovoga tar. broja smatraju se krzna od angorskog zeca, dabra, vidre, divlje mačke, krtice, vjeverice, leoparda, jaguara, pantere. hijene. šakala, irvasa, kune, nutrije, malih američkih medvjeda, kengura. oposuma, bizama, hrčka, majmuna, srebrne, plave, platinske, crne, sive i bijele lisice, astrahana, perzijanera, činčile, hermelina, skunksa, nisa, kao i samurova, vombatovog i balabaj krzna i krzna od divljači (divljeg zeca, vuka, jazavca i dr.).

Tar. broj 8.

Na promet slijedećih proizvoda porez na promet plaća se i to:

1) po stopi od 5% na promet: - opreme (strojevi, uredaji i dr.) koje pravne i fizičke osobe nabavljaju pod uvjetom i na način iz članka 9. ovoga zakona, isključivo za obavljanje svoje djelatnosti;

- osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva.

2) po stopi od 15% na promet:

- upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila i plovnih objekata, a koji se obavlja izmedu građana neposredno ili preko trgovinskih poduzeća i drugih pravnih i fizičkih osoba kao posrednika (komisiona prodaja);

- proizvoda koji služe za ljudsku prehranu, osim kave i proizvoda iz članka 19. ovoga zakona ili proizvoda koji su navedeni u drugim tar. brojevima ove tarife;

- originalnih umjetničkih djela s područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, grafike i ostalih likovnih djelatnosti i unikata primijenjene umjetnosti i industrijskog oblikovanja za koje se autorima plaća autorski horlorar, a koja prodaje sam autor. Na ostala umjetnička djela plaća se porez po ovom tarifnom broju- ako ta djela u prometu prati uvjerenje ovlaštenog strukovnog udruženja ili ovlaštenog republičkog organa s područja prosvjete i kulture; - kompjutera te kompjuterskih štampača i džepnih kalkulatora;

- električne energije, lignita, smeđeg ugljena, kamenog i drvenog ugljena, briketa od ugljena, plina dobivenog destilacijom ugljena, ogrjevnog drveta, prirodnog zemnog plina i tehničkih plinova;

- kataloga muzeja, likovnih galerija i izložbi, kataloga kulturnih, umjetničkih, znanstvenih, obrazovnih, stručnih i drugih izložbi, te filmova, video i audio-kazeta, gramofonskih ploča, magnetofonskih i magnetskih vrpci, kompakt-diskova na kojima su snimljena naprijed navedena djela ili dramska, operna, simfonijska, komorna, orkestarska, etnomuzikološka djela, djela klasićne i ozbiljne glazbe, govorna djela, djela i programi namijenjeni učenju stranih jezika, priče i pjesme zabavne i narodne glazbe. Mišljenje o tom da se radi o proizvodima iz stavka 1. ovoga odlomka, daje ovlašteni republički organ za prosvjetu i kulturu. Izdavač odnosno uvoznik, dužan je prije stavljanja u promet otisnuti pripomenu na proizvode iz stavka 1. ovoga odlomka s naznakom da je riječ o tim proizvodima na koje se plaća porez na promet po povlaštenoj stopi od 15%, s pozivom na broj i datum mišljenja ovlaštenog organa. Proizvodi iz stavka 1. ovoga odlomka za koje je izdano mišljenje prije stupanja na snagu ovog zakona uvrštavaju se u ovaj tarifni broj.

- kakaa i čokolade i drugih prerađevina za hranu koje sadrže kakao; - soli (NaCl) za prehranu;

- proizvoda od šećera (bomboni, žvakaće gume i dr.);

- aparata za mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka;

- saćnih osnova (umjetnog saća) od voska te opremu, pribor i materijal što se isključivo upotrebljavaju u pčelarstvu; - školskog pisaćeg i crtaćeg pribora. Propisom donesenim na osnovi članka 70. ovoga zakona odreduju se proizvodi na koje se odnosi odredba prethodne alineje.

- turističkog propagandnog i informativnog materijala, do visine sredstava koja se za te namjene osiguravaju u državnom proračunu;

- kopije odljeva razglednica i suvenira izradenih prema originalnim predmetima iz muzeja i galerija što ih te ustanove izravno prodaju ili ih daju na prodaju drugim organizacijama i poduzećima odnosno trgovinama;

- slikarskog i kiparskog materijala i pribora.

Propisom donesenim na osnovi članka 70. ovoga zakona određuju se proizvodi na koje se odnosi odredba prethodne alineje.

- toaletnog sapuna, sapuna za pranje. medicinskog sapuna, sapuna-krema i pjena za brijanje, pasta i prašak za zube, losion za usta, pudera, pjenušavih kupki i šampona za kosu i kupanje, toaletnog papira i toaletnih papirnatih ručnika.

- dječje muške ili dječje ženske odjeće do broja 14 zaključno, - dječje muške ili ženske obuće do broja 34 zaključno,

- zastava i grbova, kao simbola hrvatske državnosti, osim ako su izrađeni od materijala iz tarifnog broja 7. točke 1), 2) i 5) ove tarife.

3) po stopi od 5% na promet: - reprodukcijskog materijala, ako ovim zakonom ili tarifom nije drugačije određeno.

Napomena:

1. Osnovnim proizvodima poljoprivrede i ribarstva smatraju se : - sve vrste sirovog i sušenog žita, drugog bilja (industrijskog, krmnog, povrtlarskog, začinskog i ljekovitog), kao i biljni čajevi i dr., slama, šaš, trska. liko, trava i sl.; - cvijeće, grožde, voće, gljive i drugi plodovi poljoprivrede i šumarstva; - sjeme, sadnice i drugi sadni materijal; - sve vrste stoke, peradi i divljači, te proizvoda od njih (sirova i neprerađena koža, vuna, perje, dlaka, papci. rogovi, kopita i sl., jaja, med, vosak) i svilene bube; - morska i slatkovodna riba, rakovi, školjkaši, vodozemci, mekušci, ikra i dr.

2. Proizvodima koji služe za ljudsku hranu smatraju se prehrambeni proizvodi: živežne namirnice koje se rabe za ljudsku hranu, neprerađene i prerađene, kao i začini i sve druge tvari koje se dodaju tim namirnicama radi konzerviranja, popravljanja izgleda, ukusa ili mirisa, radi bojenja, poboljšanja sastava ili postizanja nekog drugog svojstva Tim proizvodima pripadaju pored ostalog: proizvodi od voća (npr. marmelada, pekmez, kompot, kandirano-ušećereno voće, voćni sokovi, koncentrirani voćni napici, koncentrati voćnog soka i soka od povrća u prahu, sušeno voće i povrće, sušeno voće i povrće u prahu, voćni žele, voćni sirup, sladoled, kaša od voća i povrća i sl.), proizvodi od škroba i brašna; konditorski i drugi pekarski proizvodi (keks, napolitanke, kolači), škrob namijenjen ljudskoj prehrani, želatina za jelo, ekstrakt za pripremanje kolača i drugi slični proizvodi.

3. Originalnim umjetničkim djelom s područja slikarstva, kiparstva, arhitekture, grafike i ostalih djelatnosti i unikatnim djelima primijenjene umjetnosti i industrijskog oblikovanja, smatraju se proizvodi iz članka 3. stavka 2. odlomka 7. i 8. Zakona o autorskom pravu ("Službeni list", broj 19/78 do 21/90) i Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti prosvjete i kulture koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodrie novine", broj 53/91) i koji imaju uvjerenje odgovarajućeg umjetničkog udruženja da su u pitanju djela iz ove točke.

4. Na promet ostalih grafičkih proizvoda, osim proizvoda iz točke 1) ovog tar. broja. kao i proizvoda iz članka 19. točka 14. ovoga zakona, porez na promet plaća se po stopi iz tar. broja 1. ove tarife.

5. Čokoladom i drugim prerađevinama za hranu koje sadrže kakao iz ovoga tar. broja smatraju se: proizvodi izradeni od kakaa (čokoleda polutekuća, u obliku paste i sl.) punjena čokolada, čokoladni bomboni, čokoladni desert, kakao u prahu sa šećerom i drugi slični proizvodi koji sadrže kakao. Proizvodi (kolači, biskviti, keksi i sl.) s dodatkom kakaa, a koji sadrže manje od 50% kakaa, pripadaju među ostale prehrambene proizvode.

6. Solju (NaCl) za prehranu iz ovoga tar. broja smatraju se: sol namijenjena za ljudsku prehranu i denaturirana sol za prehranu životinja.

7. Proizvodima od šećera iz ovoga tar. broja smatraju se: proizvodi izrađeni u obliku bombona i sl. od šećera ili pretežno od šećera; tvrdi bomboni, tvrdi punjeni bomboni, svileni bomboni, draže-bomboni, karamele, žele-proizvodi, fondon-bomboni, gumeni bomboni, žvakaće gume, šećerne figure. komprimati i pastile, lakric-bomboni, pjenasti proizvodi, persipan-proizvodi, likerni bomboni. marcipan-proizvodi, nugat-proizvodi, grilaž-proizvodi, krokant-proizvodi, ratluk; tahan-halva, ćeten-halva, bijela-halva, ekstrakti slatkog korijena i sl.

II. POREZ NA PROMET USLUGA

Tar. broj 1.

Porez na promet usluga plaća se po stopi od 10%.

Napomena:

1. Pod obavljanjem usluga trgovine na malo razumije se prodaja proizvoda koji služe krajnjoj osobnoj potrošnji; 2. Porez na promet usluga trgovine na malo ne plaća se na promet:

- lijekova i dnevnog tiska iz članka 19. stavak 1. točka 10. i 14. ovoga zakona,

- naftnih derivata iz tarifnog broja 2. tarife,

- duhanskih prerađevina iz tarifnog broja 3. tarife, - kruha, mlijeka, šećera i ulja.

Tar. broj 2.

Porez na promet od igara na sreću plaća se:

1. po stopi od 30% na igre na sreću pomoću automata i drugih mehaničkih ili automatskih aparata i uređaja (automati za kovani novac, žetoni, tombola i dr.) i posebne igre na sreću (roulette, trente et quarante, baccara, shemin de fer i sl.),

2. po stopi od 20% na igre na sreću, pomoću automata kod kojih se kontrola obavlja sigurnosnim obračunskim modulom za automate za igre na sreću, EOM,

3. po stopi od 20% na ostale igre na sreću - loto, lutrija (redovna, izvanredna, expres i instant), sportska prognoza i ostale igre na sreću za čiju je organizaciju nadležan organ dao odobrenje.

Napomena:

Porezni obveznik koji posjeduje posebne igre na sreću (roulette, trente et quarante, baccara, shemin de fer i sl.) dužan je podatke za obračun poreza na promet osigurati u blagajničkom dnevniku u koji se podaci unose svakodnevno. Tar. broj 3. Porez na promet usluga prometa robe na veliko i vanjskotrgovinskih usluga plaća se po stopi od 5%.

Napomena:

1) Pod obavljanjem prometa na veliko razumije se kupnja proizvoda i prodaja proizvoda u nepromijenjenom stanju sa stovarišta (skladišta i sl.) ili tranzitno, osim prodaje za gotov novac drugoj pravnoj osobi na temelju njezine pismene narudžbenice i uz obvezno izdavanje fakture.

2) Vanjskotrgovinskim uslugama razumiju se:

- usluge uvoza i izvoza robe u svoje ime za tuđi račun,

- pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju i druge usluge u vezi s međunarodnim transportom (međunarodno otpremništvo, skladištenje, lučke i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu i sl.), - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

- usluge kontrole kvalitete i kvantitete u izvozu i uvozu robe,

- usluge atestiranja, faktoringa i financijskog inženjeringa,

- usluge organizacije medunarodnih sajmova,

- usluge konsignacijske prodaje i servisiranja odnosno održavanja uvezene robe,

- usluge snabdijevanja stranih prijevoznih sredstava (brodova, zrakoplova i dr.).

Tar. broj 4.

Porez na promet usluga plaća se:

1) po stopi od 20% na usluge izdavanja u zakup ili podzakup odnosno u leasing pokretnih stvari, 2) po stopi od 20% na usluge posredovanja. usluge zastupanja, agencijske i komisione usluge.

Tar. broj 5.

Porez na promet ugostiteljskih i turističkih usluga plaća se po stopi od 10%. Napomena: Ovaj porez ne plaća se na pružane ugostiteljske usluge prehrane i smještaja izbjeglica i prognanika".

Članak 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/92-01/05

Urbroj : 5030112-92-2

Zagreb, 9. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS web stranice - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA, PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. Bero i lako kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, plaćanje karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>