Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 10.10.1992 Uredba o izmjeni Uredbe o namjenskim sredstvima za pokriće gubitaka Hrvatske elektroprivrede
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavak 1. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/92) ,Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 9. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjeni Uredbe o namjenskim sredstvima za pokriće gubitaka Hrvatske elektroprivrede

Članak 1.

U članku 1. Uredbe o namjenskim sredstvima za pokriće gubitaka Hrvatske elektroprivrede ("Narodne novine", broj 50/92) riječi "0,5 hrvatskih dinara" zamjenjuju se riječima "2,00 hrvatskih dinara".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 10. listopada 1992. godine.

Klasa: 310-02/92-01/01

Urbroj : 5030118-92-23

Zagreb, 9. listopada 1992.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r,