Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 10.10.1992 Odluka o suglasnosti na povećanje cijene električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržiišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 3. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 9. listopada 1992. godine. donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje cijene električne energije

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s povećanjem cijene električne energije za 85% s primjenom od 10. listopada 1992. godine.

II.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije utvrđeni na temelju povećanja iz točke I. sastavni su dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/92-01/03

Urbroj : 5030116-92-25

Zagreb. 9. listopada

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

__________________________________________________________________________
                Tarifni stav
Obračunske       Sezonski        Dnevni         Jedinica
veličine                                mjere
__________________________________________________________________________
1            2            3            4
__________________________________________________________________________
            viši          -            HRD
kV           niži          -            HRD
__________________________________________________________________________
                        viši          HRD
            viši          srednji         HRD
                        niži          HRD
kWh _____________________________________________________________________
                        viši          HRD
            niži          srednji         HRD
                        niži          HRD
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategorija potrošnje
                        0.4 kV
__________________________________________________________________________
                    Kućanstvo         Ostali na 0.4 kV
__________________________________________________________________________
             Potroš-    Potroš-     Mogu.  Dirigi- I        II
             nja      nja       mjer.  rana  tarifna     tarifna
110 kV 35 kV 10 kV   mjere-    mjere-     3-   potroš- grupa      grupa  Javna
             na jedno-   na dvo- tarife nja               rasvjeta
             tarifnim    tarifnim
             brojilom    brojilom
__________________________________________________________________________
5    6    7    8        9        10   11   12   13   14   15
__________________________________________________________________________
3.336  3.952  5.490  323       323       323   323   1.399  1.399  4.514  -
2.224  2.635  3.660  -        -        -    -    -    -    -    -
__________________________________________________________________________
21.00  24.70  29.20  13.80      17.20      17.20  17.20  17.80  22.20  22.20  20360
8.40  9.90  11.70  -        6.90      6.90  6.90  -    8.90  8.90
5.90  6.90  8.20  -        -        4.80  4.30  -    6.20  6.20
__________________________________________________________________________
14.00  16.50  19.50  -        -        -    -    -    -    -
5.60  6.60  7.80  -        -        -    -    -    -    -
3.90  4.60  5.50  -        -        -    -    -    -    -
__________________________________________________________________________

kVArh Jalova energija se obraeunava po članku e. Tarifnog sustava u postocima od iznosa raćuna za radnu energiju i snagu zavisno od ostvarenog cos f

(potrošać može biti terećen, ali i bonificiran osim kućanstva i javne rasvjete koji su oslobodeni plaćanja jalove energije).