Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 10.10.1992 Odluka o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine, broj 27/85 i 53/91) i članka 13. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine". broj 53/91, 73/91 i 29/92), Vlada Republike Hrvatske ne sjednici održanoj 9. listopada 1992. godine donijela je

ODLUKU

o određivanju najviših cijena pšeničnog brašna i kruha tipa 850

I.

Poduzeća, druge pravne osobe i radnje (u daljnjem tekstu: poduzeća) koja proizvode pšenično brašno tipa 850, postojeće prodajne cijene toga brašna, formirane sukladno propisima koji su važili na dan stupanja na snagu ove odluke, mogu povećati najviše za 46 hrvatski dinar po kilogramu. Na prodajne cijene iz stavka 1. ove točke mogu se zaračunati stvarni troškovi ambalaže za pakiranja manja od 25 kilograma.

II.

Poduzeća koja proizvode pšenični kruh tipa 850, postojeće maloprodajne cijene toga kruha, formirane sukladno propisima koji su važili na dan stupanja na snagu ove odluke, mogu povećati za najviše 41 hrvatski dinar po kilogramu.

Za kruh mase manje odnosno veće od kilograma maloprodajne cijene iz stavka 1. ove točke mogu iznositi najviše kako slijedi:

- za 0,5 kg 70% cijene kruha od 1 kg

- za 0,7 kg 80% cijene kruha od 1 kg

- za 0,8 kg 90% cijene kruha od 1 kg

- za 1,5 kg 45% više od cijene kruha od 1 kg

- za 2,0 kg 90% više od cijene hruha od 1 kg

Ako poduzeće proizvodi pšenični kruh tipa 850 mase različite od veličina iz stavka 2. ove točke, dutno je maloprodajne cijene formirati razmjerno stvarnim troškovima utrošenog brašna tipa 850. Troškovi prometa (rabat) sadržani u maloprodajnim cijenama iz ove točke mogu iznositi. najviše 5%. Maloprodajne cijene kruha iz ove točke na otocima mogu se povećati za iznos stvarnih troškova priijevoza brašna odnosno kruha trajektom ili brodom s kopna na otoke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/92-01/08

Urbroj: 5030112-92-7

Zagreb, 9. listopada 1992.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.