Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 10.10.1992 Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. stavak 2. Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni i članka 3. Zakona o sustavu kontrole cijena ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92), Vlada Republike Hrvatske. na sjednici odrianoj 9. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s povećanjem postojećih prodajnih cijena prirodnog plina za 28,6%, s, primjenom od 10. listopada 1992. godine.

Cijena prirodnog plina iz stavka 1. ove točke iznosi:

- za distributivna poduzeća 37 HRD/m3

- za direktne industrijske potrošače i Hrvatsku elektroprivredu 26 HRD/m3

- za proizvodnju umjetnih gnojiva 18 HRD/m3

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/92-01/06

Urbroj : 5030116-92-10

Zagreb. 9. listopada 1992.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.