Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 10.10.1992 Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90 161/91), a povodom prijedloga Miljenka Mesića iz Zagreba, Zamenhoffova 12, Vlada Republike Hrvatske. na sjednici održanoj 9. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina

I.

Stavlja se izvan snage Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina ("Narodne novine", broj 56/91).

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/91-01/01

Urbroj : 5030115-92-210

Zagreb. 9. listopada 1992.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.