Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 09.10.1992 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 8. sjednici, održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" br. 32/92 - pročišćeni tekst) u članku 7. stavci 1. iza riječi "osiguranik", dodaju se riječi: osoba koja samostalno osobnim radom obavlja privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost".

Članak 2.

U članku 29. stavci 1. riječi: 2 i osiguranicima-radnicima zaposlenim kod tih osoba i drugih privatnih poslodavaca", brišu se.

Članak 3.

Iza članka 29. dodaje se novi članak 29.a) koji glasi:

Članak 29.a)

Osiguranicima-radnicima zaposlenim kod osiguranika -- osoba koje samostalno osobnim radom obavljaju privrednu, odnosno neprivrednu djelatnost i drugih privatnih poslodavaca, kao plaća za utvrđivanje osnovice za naknadu uzima se osnovica osiguranja na osnovi koje se obračunavaju i plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje tih osiguranika. Osnovica za naknadu iz prethodne stavke utvrđuje se suglasno odredbama ovog pravilnika".

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/92-01/58

Urbroj : 338-24-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v.r.