Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Uputa o uvjetima i slučajevima kada se neće naplaćivati osiguranje niti polagati garancija za plaćanje carine pri privremenom uvozu robe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 288. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92. 40/92 i 61/92), ministar financija donosi

UPUTU

o uvjetima i slučajevima kada se neće naplaćivati osiguranje niti polagati garancija za plaćanje carine pri privremenom uvozu robe

1. Osiguranje iz članka 287. Carinskog zakona neće se naplaćivati za robu koja se privremeno uvozi, niti će se polagati garancija i to za:

1) robu radi popravka;

2) robu radi ispitivanja, prikazivanja ili vršenja proba, ako je inozemni vlasnik robu dao bez naknade i na odredeno vrijeme;

3) robu radi izlaganja na međunarodnim sajmovima, izložbama i drugim priredbama, robu koja je predmet izlaganja radi uređivanja sajamskih, odnosno izložbenih prostorija;

4) životinje, instrumente, rekvizite i druge predmete, ako su namijenjeni za održavanje kulturno-umjetničkih, športskih i drugih priredaba, odnosno za snimanje filmova:

5) ambalažu, tovarni i zaštitni pribor i slično koji su namijenjeni dopremanju ili otpremanju robe, pod uvjetom da su inozemno vlasništvo;

6) tehničku dokumentaciju za potrebe poduzeća, ako je namijenjena za izradu ponuda za izvoz robe i usluga;

7) osnovna sredstva ako su namijenjena međunarodnim i međudržavnim komisijama, kao i stranim predstavništvima i dopisništvima čije je sjedište na teritoriju Republike Hrvatske;

8) osnovna sredstva ako su namijenjena za otklanjanje neposredne opasnosti od epidemije, elementarnih ili drugih nepogoda odnosno za otklanjanje neposrednih posljedica takvih epidemija, odnosno nepogoda, te za otklanjanje posljedica rata;

9) strojeve, aparate i uređaje, instrumente, alat, specijalna prijevozna sredstva i plovila kao i za njihove rezervne dijelove koji se ne proizvode u Republici Hrvatskoj, a namijenjeni su za istraživanje nafte i plina, ugljena i mineralnih i nemineralnih sirovina (metala i nemetala);

10) alate, instrumente i druga sredstva za montiranje uvezene opreme koja se uvozi uz obvezu strane osobe-prodavača opreme da izvrši montažu svojim alatom, instrumentima ili drugim sredstvima za montiranje;

11) robu koju privremeno uveze domaća ili strana fizička osoba koja dolazi na privremeni boravak u Republiku Hrvatsku, osim za robu koju privremeno uvoze stranci upisani kao redovni slušatelji na višim i visokim školama u Republici Hrvatskoj, uključujući i treći stupanj studija, stranci koji dolaze u Republiku Hrvatsku na specijalizaciju na fakultete i institute i druge znanstveno-istraživačke ustanove.

2. Danom stupanja na snagu ove upute prestaje važiti Uputstvo u kojim se slučajevima i pod kojim uvjetima neće naplaćivati osiguranje iz člana 310. Carinskog zakona "Službeni list", br. 2/86,10/87, 45/90 i "Narodne novine" br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

3. Ova uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/67

Urbroj : 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.