Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Uputa o načinu utvrdivanja porijekla robe kada naplata carine ovisi o njenom porijeklu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 234. stavak 6. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), ministar financija izdaje

UPUTU

o načinu utvrdivanja porijekla robe kada naplata carine ovisi o njenom porijeklu

1. Ovisi li naplata carine o porijeklu robe, smatra se da je roba porijeklom iz određene zemlje: a) ako je u toj zemlji u potpunosti proizvedena, ili ako je vrijednost uvezene robe u dotičnoj zemlji povećana za najmanje 51%, b) ako se sjedište subjekta s kojim se izravno i medusobno trguje nalazi u toj zemlji i ako se plaćanje robe obavlja u toj zemlji, ili c) ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni odgovarajućim propisima Europske zajednice o utvrđivanju porijekla robe.

2. Vrijednost robe povećana zbog sortiranja, mjerenja, markiranja, pakiranja, egaliziranja, sastavljanja, rastavljanja, pravljenja uzoraka i slično, ne smatra se povećanjem vrijednosti u smislu točke 1. ove upute.

3. Ako se uvoze kombinirani strojevi, aparati, uređaji prijevozna sredstva i instrumenti iz odjeljaka XVI, XVII i XVIII. Carinske tarife (u nastavku teksta "strojevi"), spojeni tako, da predstavljaju jedinstvenu cjelinu ili strojevi za obavljanje više funkcija čije su pojedine komponente proizvedene u različitim zemljama, smatrat će se da je stroj porijeklom iz zemlje u kojoj je proizvedena komponenta koja daje bitan karakter uvezenog stroja, a čija vrijednost iznosi najmanje 51% od vrijednosti uvezenog stroja.

4. Porijeklo robe u smislu ove upute dokazuje se ispravama izdanim, odnosno ovjerenim od strane ovlaštenog organa ili organizacije zemlje iz koje se roba izvozi.

5. Stupanjem na snagu ove upute prestaje važiti Naredba o načinu utvrđivanja porijekla robe ("Službeni list", br. 41/79 i "Narodne novine" br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

6. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u -Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/66

Urbroj : 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v.r.