Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o određivanju marina i nautićkih centara u kojima se mogu otvarati slobodne carinske prodavaonice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTAR FINANCIJA

Na temelju članka 223. stavak 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o određivanju marina i nautićkih centara u kojima se mogu otvarati slobodne carinske prodavaonice

Članak 1.

Pod nautičkim centrima i marinama u kojima se mogu otvarati slobodne carinske prodavaonice u smislu članka 222. stavak 1. Carinskog zakona smatraju se nautički centri i marine na čijem se ograđenom prostoru uz gat s vezovima nalazi prostor ili prostorija namijenjena slobodnoj carinskoj prodavaonici.

Članak 2.

Slobodna carinska prodavaonica iz članka 1. ovog pravilnika posluje samo uz organiziran carinski nadzor i carinsku kontrolu sukladno članku222. stavka 1. Carinskog zakona. Carinski nadzor i kontrola iz stavka 1. ovog članha mogu biti organizirani i sukladno članku 14. stavak 3. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 3.

Slobodne carinske prodavaonice otvorene do dana stupanja na snagu ovog pravilnika u prostoru unutar nautičhih centara i marina koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 1. ovog pravilnika moraju uskladiti svoje poslovanje u skladu s ovom uputom do 31. prosinca 1992.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/72

Urbroj : 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v.r.