Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti temeljem carinske povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. Carinskog zakona
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti temeljem carinske povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. Carinskog zakona

Članak 1.

1. Stranci koji su stekli hrvatsko državljanstvo, odnosno boravak po osnovi trajnog nastanjenja ili boravak po osnovi priznatog statusa izbjeglice u Republici Hrvatskoj, osim osoba koje su po propisima bivše SFRJ smatrane jugoslavenskim državljanima (članak 27. stavak 1. točka 3. Carinskog zakona) i hrvatski državljani - članovi posada brodova te hrvatski državljani i stranci koji su po propisima bivše SFRJ smatrani jugoslavenskim državljanima, a na dan 8. listopada 1991. godine su imali prebivalište u Republici Hrvatskoj, koji su po bilo kojem osnovu bili na radu u inozemstvu neprekidno najmanje dvije godine ili najmanje 24 mjeseca u razdoblju od četiri godine ili boravili u inozemstvu najmanje sedam godina (članak 27. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona), mogu uz oslobađanje od plaćanja carine uvesti ili unijeti predmete svojega domaćinstva prema sljedećoj listi:

1) 2 televizora, s pripadajućim uređajima;

2) 1 prijenosni televizor, veličine ekrana do 51 cm;

3) 1 video-rekorder i 1 video player, s pripadajućim uređajima i 50 video kazeta;

4) 1 video-kameru;

5) 1 radio-aparat, s pripadajućim uređajima;

6) 2 prijenosna radio-prijemnika, s kazetofonom ili bez kazetofona;

7) 1 magnetofon ili kazetofon s pripadajućim uredajima i 20 magnetofonshih traka ili 50 kazeta;

8) 1 gramofon, s pripadajućim uređajima i 100 gramofonshih ploča;

9) 1 muzički komplet - liniju koja se sastoji od jednog radio-prijemnika, jednog ili dva pojačala, jednog gramofona, jednog magnetofona, jednog ili dva kazetofona, jednog para slušalica i najviše četiri zvučnika;

10) 2 fotografska aparata;

11) 1 kino-kameru;

12) 1 pisaći stroj;

13) 2 hladnjaka za domaćinstvo, s odjeljkom ili bez odjeljka za zamrzavanje;

14) 1 hladnjak za domaćinstvo, za duboko zamrzavanje;

15) 1 uređaj za klimatizaciju stambenih prostorija;

16) 2 električna, plinska, kombinirana ili druga štednjaka;

17) 1 mikrovalnu pećnicu;

18) 1 elektrićni roštilj;

19) 2 električna ili plinska grijala, dva električna radijatora ili dvije peći na čvrsto ili tekuće gorivo;

20) 1 kotao za centralno grijanje, uključujući i uređaj za zagrijavanje vode, s pripadajućom opremom za distribuciju topline i tople vode;

21) 2 električna ili plinska uređaja za zagrijavanje vode (bojler);

22) 1 usisivač prašine, s pripadajućim uređajima;

23) 1 stroj za pranje tepiha;

24) 1 stroj za pranje rublja, s pripadajućim uređajima;

25) 1 stroj za sušenje rublja;

26) 1 stroj za peglanje rublja;

27) 1 stroj za pranje posuđa;

28) 2 aparata za mljevenje i miješanje namirnica - kuhinjski mikseri (kompleti);

29) 1 aparat za mljevenje kave;

30) 1 šivaći stroj;

31) 1 stroj za pletenje;

32) 3 elektronična džepna računara;

33) 1 kućni (osobni) računar, uključujući monitor, tiskaljku i druge pripadajućeuređaje;

34) 1 osobni automobil ili drugo motorno vozilo uglavnom konstruirano za prijevoz osoba;

35) 1 motocikl obujma cilindra preko 50 cm3 ili 2 motocikla obujma cilindra do 50 cm3;

36) 1 kamp-prikolicu ili šator s pripadajućom opremom za njihovu uporabu u količini primjerenoj broju članova domaćinstva;

37) 1 komplet strojeva i alata za uporabu u domaćinstvu u količini čija vrijednost ne premašuje HRD protuvrijednost 1.000.- US dolara;

38) 3 kompleta sportskih rekvizita i sportske opreme za razne vrste sportova za osobnu uporabu svakog od članova domaćinstva;

39) 1 jahtu ili drugi odgovarajući plovni objekt za odmor i rekreaciju;

40) 2 bicikla bez motora i 1 bicikl s motorom;

41) 2 servisa za najviše 12 osoba i drugi pribor za jelo, te odgovarajuću količinu posuda i drugih kuhinjskih predmeta;

42) 5 tepiha;

43) 1 klavir i dva druga muzička instrumenta;

44) namještaj, posteljinu, zavjese, lustere ili druga rasvjetna tijela, u količini primjerenoj broju članova domaćinstva;

45) slike i druge umjetničke predmete, koje su korisnik povlastice i članovi njegovog domaćinstva posjedovali u inozemstvu najmanje 30 dana prije carinjenja prvog predmeta koji se uvozi po osnovi predmetne povlastice;

46) zbirke maraka, starog novca i slične zbirke koje su korisnik povlastice i članovi njegovog domaćinstva posjedovali najmanje 30 dana prije carinjenja prvog predmeta po osnovi predmetne povlastice;

47) ukrasne predmete, ukljućujuči i folklorne predmete;

48) šivane tekstilne, kožne i krznene predmete za osobnu uporabu, uporabu članova domaćinstva i kućnu uporabu ;

49) 1 agregat za proizvodnju električne energije do 3 kW;

50) instalacijski i gradevinski materijal, u količini čija ukupna vrijednost ne premašuje HRD protuvrijednost 1.000. - US dolara;

51) ostali predmeti domaćinstva, u kolićini čija ukupna vrijednost ne premašuje HRD protuvrijednost 1.000.- US dolara.

Članak 2.

Predmetima domaćinstva prema članku 1. ovog pravilnika smatraju se i drugi predmeti koje su korisnik povlastice i članovi njegovog domaćinstva koristili u svom domaćinstvu u inozemstvu, ako vjerodostojnim ispravama ili na drugi odgovarajući način dokažu da su ih u inozemstvukoristili najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na carinsku povlasticu po osnovi članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. Carinskog zakona.

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/73

Urbroj: 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v.r.