Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 07.10.1992 Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu uvoza sirovina i reprodukcijskih materijala radi proizvodnje za izvoz
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na osnovi članka 56. stavak 3. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), ministar financija donosi

PRAVILNIK

o dopuni Pravilnika o načinu uvoza sirovina i reprodukcijskih materijala radi proizvodnje za izvoz

Članak 1.

U Pravilniku o načinu uvoza sirovina i reprodukcijskih materijala radi proizvodnje za izvoz ("Narodne novine", br. 68/91), u članku 2. iza riječi "valuti" dodaje se "ili na drugi način koji se sukladno propisima o deviznom poslovanju priznaje kao konvertibilni devizni priliv".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/92-01/74

Urbroj : 513-01/92-1

Zagreb, 5. listopada 1992.

Ministar financija

dr.Zoran Jašić, v.r.