Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o kriterijima za carinski kontingent
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 54. stavka 1. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992, godine, donijela je

ODLUKU

o kriterijima za carinski kontingent

I.

U skladu sa ciljevima ekonomske i razvojne politike na uvoz robe može se odobriti carinski kontingent ako je roba namijenjena za:

1. popunu robnih rezervi;

2. pročišćavanje vode za potrebe pućanstva,

3. izgradnju i modernizaciju kapaciteta prometa i veza;

4. sigurnost prometa.

II.

Ministar financija odobrava uvoz robe bez plaćanja carine ili uz sniženu carinsku stopu na temelju prijedloga nadležnog ministarstva i mišljenja Hrvatske gospodarske komore.

III.

Carinski kontingent odobrava se na određeno vrijeme koje ne može biti duže od jedne godine, te uz naznaku količine ili vrijednosti robe navedene u kontingentu.

IV.

Ovlašćuje se ministar financija da donese uputu za primjenu ove odluke s načinom obračuna i naplate carina.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-02/16

Urbroj : 5030116-92- 1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.