Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o svoti za koju se ne donosi rješenje o naknadnoj naplati carine, uvoznih pristojbi i kamate i koja se prisilno ne naplaćuje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 249. stavak 1. točka 1. i članka 257. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92, 40/92 I 61/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o svoti za koju se ne donosi rješenje o naknadnoj naplati carine, uvoznih pristojbi i kamate i koja se prisilno ne naplaćuje

I.

Na svotu manju od ukupne HRD protuvrijednosti od 20 USD ne donosi se rješenje o naknadnoj naplati carine, uvoznih pristojbi i kamate i ona se prisilno ne naplaćuje.

II.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju iznosa za koji se neće donositi rješenje o naknadnoj naplati i za koje se neće vršiti prinudna naplata ("Službeni list" br. 41/79, 36/89 i 87/89, i "Narodne novine" br. 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

III.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-01/92

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.