Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o uvjetima za vraćanje carine i drugih pristojbi za robu vraćenu u inozemstvo
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 260. stavak 5. Carinskog zakona ("Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o uvjetima za vraćanje carine i drugih pristojbi za robu vraćenu u inozemstvo

I.

Ovom odlukom popisuju se uvjeti za vraćanje carine i drugih uvoznih pristojbi za strojeve, aparate, uređaje, prijevozna sredstva, instrumente i sličnu robu koja je vraćena u inozemstvo po članku 259. stavak 1. točka 4. Carinskog zakona.

II.

Ako je roba iz točke 1. ove odluke vraćena u inozemstvo carinarnica će, na zahtjev podnositelja deklaracije, vratiti iznos koji čini razliku između iznosa plaćene carine i drugih uvoznih pristojbi, i iznosa carine i drugih uvoznih pristojbi obračunatih na razliku vrijednosti na dan njenog vraćanja u inozemstvo. Vrijednost robe na dan njenog vraćanja u inozemstvo carinarnica će utvrditi temeljem članka 36. Carinskog zakona, računajući na ime istrošenosti 20% od carinske osnovice, za svaku godinu korištenja.

III.

Zahtjev za vraćanje carine i drugih uvoznih pristojbi može se podnijeti carinarnici preko koje je izvršen uvoz robe, u roku šest mjeseci od dana vraćanja robe u inozemstvo. Uz zahtjev za vraćanje carine i drugih uvoznih pristojbi podnosi se izvozna carinska deklaracija i rješenje temeljem kojih je roba vraćena u inozemstvo.

IV.

Na temelju podnesenog zahtjeva, carinarnica donosi rješenje o vraćanju carine i drugih uvoznih pristojbi.

V.

Carinarnica ne može odobriti vraćanje carine i drugih uvoznih pristojbi, ako je roba vraćena u inozemstvo po isteku roka od pet godina od dana uvoza.

VI.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima za povraćaj carine i drugih uvoznih pristojbi za robu vraćenu u inozemstvo ("Službeni list", broj 35/76 i "Narodne novine", broj 53A/91, 33/92, 40/92 i 61/92).

VII.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-04/92-02/18

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r,