Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Rješenje o određivanju luka za utovar u provozu određene robe na brodove koji obavljaju promet na redovitim linijima u međunarodnom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 276. stavak 4. Carinskog zakona ("Narodne novine" br. 52A/91, 33/92, 40/92 i 61/92) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine donijela je

RJEŠENJE

o određivanju luka za utovar u provozu određene robe na brodove koji obavljaju promet na redovitim linijima u međunarodnom prometu

1. Cigarete, alkoholna pića i druga roba koja se u zemlji iz koje se doprema smatra monopolskim proizvodima, kao i oružje, municija. eksploziv i opojne droge, ako se prevoze preko carinskog pograničnog pojasa na moru, mogu se samo u lukama Rijeka, Split i Ploče utovarivati na brodove koji obavljaju promet na redovnim linijama u međunarodnom prometu.

2. Da brod iz točke 1. ovog rješenja obavlja promet na redovitoj liniji u međunarodnom prometu, carinarnici potvrđuje brodar ili otpremnik dokazom o članstvu brodara u Pomorskoj konferenciji, potvrdom o redovnom uplovljavanju i isplovljavanju u hrvatsku luku otvorenu za međunarodni promet, koju izdaje lučka kapetanija, ili izjavom brodara ako se radi o novouspostavljenoj liniji.

Klasa: 342-01/92-01/08

Urbroj : 5030118-92-1

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r