Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", br. 8/90 od 24. veljače 1990) i Tbr. 50. stavak 2. i 3. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvatske, Izvršni odbor Odvjetničke komore Hrvatske na sjednici 15. rujna 1992. donio je

ODLUKU

o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Članak 1.

Tarifni broj 51. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvatske ("Narodne novine", br. 16/90 od 24. travnja 1990, 49/90 od 24. studenog 1990, 23/91 od 20. svibnja 1991. i 12/92 od 6. ožujka 1992) mijenja se i glasi: "Vrijednost boda iznosi HRD 400.-"

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1353/92

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Predsjednik

Mario Kos, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.