Zakoni i propisi - Pravni savjeti 62 03.10.1992 Odluka o izmjenama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", br. 8/90 od 24. veljače 1990) i Tbr. 50. stavak 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvatske, Upravni odbor Odvjetničke komore Hrvatske na sjednici 26. rujna 1992. donio je

ODLUKU

o izmjenama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Članak 1.

U glavi II. pod nazivom "Parnični postupak, postupak pred sudovima udruženog rada i mirovnim viječima" brišu se riječi "postupak pred sudovima udruženog rada i mirovnim vijećima".

Članak 2.

U Tbr. 20. stavak 2. brišu se riječi: "ili nacionalizacije".

Članak 3.

U Tbr. 28. brišu se riječi: "države SFRJ", "vojnim poštama", "ili nacionalizaciji, naknadi za nacionalizirano zemljište koje se predaju u posjed općini".

Članak 4.

U Tbr. 40. riječi "jugoslavenskom državljaninu" zamjenjtlju se riječima "hrvatskom državljaninu", a riječ "jugoslavenskoj" zamjenjuje se s riječju "hrvatskoj".

Članak 5.

U Tbr. 41. stavak 3. brišu se riječi: "i saveznim".

Članak 6.

U Tbr. 41. briše se stavak 4.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama".

Broj :1354/92

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Predsjednik

Mario Kos, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.