Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 02.10.1992 Uredba o izmjenama Uredbe o Uredu za UNPROFOR
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. točka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90. 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92 i 55/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjenama Uredbe o Uredu za UNPROFOR

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za UNPROFOR ("Narodne novine", broj 9192 i 19/92) naziv Uredbe mijenja se i glasi: "Uredba o Uredu za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ".

Članak 2.

U članku 1. riječi "Ured za UNPROFOR" zamjenjuju se riječima "Ured za UNPROFOR i Promatračku misiju EZ".

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. iza riječi "naroda" dodaju se riječi "i Promatračke misije Evropske zajednice". U stavku 2. iza riječi "naroda" dodaju se riječi "i Promatračke misije Evropske zajednice", a iza kratice "UN" dodaju se riječi "i Promatračke misije Evropske zajednice".

Članak 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/92-03/14

Urbroj: 5030115-92-2

Zagreb, 2. listopada 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.