Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 02.10.1992 Odluka o izmjenama Odluke o određivanju najnižh svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. točke 21. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), a u svezi sa člankom 88. preuzetog saveznog Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Službeni list", broj 17/90 i 82/90), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. listopada 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o određivanju najnižh svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja

I.

U Odluci o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja ("Narodne novine", broj 6/92) u točki 1. podtočke 1), 2) i 3) mijenjaju se i glase: "1) 700.000 hrvatskih dinara za slčaj smrti, 2) 1,400.000 hrvatskih dinara za slučaj gubitka opće radne sposobnosti, 3) 350.000 hrvatskih dinara za slučaj prolazne nesposobnosti za rad, radi naknade gubitka zarade i troškova liječenja."

II.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/92-03/01

Urbroj: 5030114-92-7

Zagreb. 2. listopada 1992. .

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.