Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 22.09.1992 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za finandranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 50. stavka 2. Zakona o Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 53/81), ministar financija izdaje

NAREDBU

o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za finandranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

1. U Naredbi o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima ("Narodne novine", broj 73A/91, 9/92 i 45/92) u točki 9. brišu se računi od 1) do 3). Računi od 4) do 6) postaju računi od 1) do 3).

2. U točki 26. iza računa pod 2) briše se točka i dodaje tekst: 3) 842-320 godišnja naknada za upotrebu cesta što je na cestovna motorna i priključna vozila plaća privreda, 4) 842-338 godišnja naknada za upotrebu cesta što je na cestovna motorna i priključna vozila plaća izvan privreda, 5) 842-341 godišnja naknada za upotrebu cesta što je na cestovna motorna i priključna vozila plaćaju građani i građanske pravne osobe.

3. U točki 28. iza računa pod 8) briše se točka i dodaje tekst: 9) 842-474 boravišna pristojba turističkim zajednicama.

4. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/92-01/09

Urbroj : 513-07/92-4

Zagreb, 10. rujna 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.