Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 22.09.1992 Odluka o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 3c. stavka 3. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskoga i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91 i 18/92) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 15. rujna 1992. donosi

ODLUKU

o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. srpnja 1992.

1. Akontacija mirovina i drugih novčanih primanja korisnika iz Članka 3b. Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskoga i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", br. 53/91, 73/91 i 18/92), koje su od 1. veljače 1992. povećane za 14,58% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92). od 1. ožujka 1992. povećane za 8,88% prema odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), od 1. travnja 1992. povećane za 11,4% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novćanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92). od 1. svibnja 1992. za 16% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), od 1. lipnja 1992. za 18.,3% prema Odluci o usklađivanju akontacija mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1992. ("Narodne novine", broj 56/92) povećavaju se od 1. srpnja 1992. za 16,5%.

2. Akontacija mirovine usklađena prema točki 1. ove odluke ne može iznositi više od 45.362.- HRD, niti manje od 11.553.- HRD mjesečno.

3. Akontacija doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje usklađenih po ovoj odluci isplaćivat će se od 1. srpnja 1992. najviše u svoti koja od 1. srpnja 1992. pripada korisnicima tih prava u Republičkom fondu mirovinskoga i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

4. Kao osnovica za povećanje akontacije mirovine i drugih novčanih primanja, prema ovoj odluci, uzima se svota koja je korisnicima pripadala na dan 1. srpnja 1992.

5. Usklađivanje akontacija mirovina i drugih novčanih primanja prema ovoj odluci obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1992.

Klasa: 140-13/92-01/3278

Urbroj : 341-99-01/92

Zagreb, 15. rujna 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.