Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 17.09.1992 Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane za upravljanje stanovima, garažama i poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju stavka 2. članka 2. Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. rujna 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju ovlaštenja Ministarstvu obrane za upravljanje stanovima, garažama i poslovnim prostorom u vlasništvu Republike Hrvatske

I.

Ministarstvu obrane Republike Hrvatske povjerava se upravljanje stanovima, garažama i poslovnim prostorom koji je u vlasništvu Republike Hrvatske temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91). Pod upravljanjem iz stavka 1. ove točke smatra se: - davanje stanova i garaža na korištenje; - davanje u zakup poslovnog prostora; - određivanje visine stanarine i zakupnine; - davanje suglasnosti na prijenos stanarskog prava; - davanje suglasnosti na ugovore o zamjeni stanova; - poduzimanje drugih radnji u svezi s upravljanjem i korištenjem stanova, garaža i poslovnog prostora osim njihove prodaje.

II.

Obvezuje se Ministarstvo obrane da najmanje dva puta godišnje podnese izvješće Vladi Republike Hrvatske o upravljanju stanovima, garažama i poslovnim prostorom iz točke I. ove odluke.

III.

Ministar obrane donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, potanje propise za njezinu provedbu.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01 /92-01 /02

U rbroj : 5030115-92-4

Zagreb, 17. rujna 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić v. r