Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 17.09.1992 Odluka o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1993. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. rujna 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni uljane repice roda 1993. godine

I.

Poduzećima i drugim pravnim osobama te individualnim poljoprivrednicima koji proizvode i prodaju uljanu repicu osigurava se, za uljanu repicu roda 1993. godine, zaštitna cijena od 132 hrvatska dinara po jednom kilogramu.

II.

Cijena iz točke I. ove odluke podrazumijeva franko skladište, vagon, tegljač ili drugo prijevozno sredstvo u mjestu proizvođača - po izboru kupca.

III.

Cijena iz toćke I. ove odluke vrijedi za uljanu repicu koja sadržava 7% vlage i 2% nečistoće.

Ako uljana repica sadrži veći odnosno manji postotak vlage i nečistoće od postotka iz stavka 1. ove točke, zaštitna cijena iz točke I. ove odluke se za svaki postotak smanjuje odnosno povećava za l%.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 320-03/92-01/06

Urbroj : 5030116-92-1

Zagreb, 17. rujna 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.