Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 17.09.1992 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Razvor - Bistrica ob Sotli
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine", broj 46/82, 28/87, 39/88 i 73/81), a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste" Zagreb, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. rujna 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju graničnog prijelaza Razvor - Bistrica ob Sotli

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja graničnog prijelaza Razvor - Bistrica ob Sotli u k. o. Razvor, općina Klanjec.

II.

Opći interes iz točke I. ove odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostor sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uređenja prostora Sekretarijata za upravnopravne i opće poslove - Odjela za privredu općine Klanjec klasa: 350-05/92-01/38, urbroj 2135-04-05/07-12 od 9. lipnja 1992. godine.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/92-01/04

Urbroj : 5030115-92-2

Zagreb, 17. rujna 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r