Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 17.09.1992 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) i ćlanke 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90 i 21/92), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 15. rujna 1992, donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1992.

1. Mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili do 31. prosinca 1991, i koje su povećane za 5,50% od 1. siječnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), za 14,58% od 1. veljače 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,8% od 1. ožujka 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992. ("Narodne novine", broj 33/92), za 11,4% od 1. travnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), za 16% od 1. svibnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92), povećavaju se od 1. lipnja 1992. za 18,3% .

2. Mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. siječnja 1992. ili poslije toga dana, i koje su povećane za 17,51% od 1. siječnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1992. ("Narodne novine", broj 16/92), za 14,58% od 1. veljače 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1992. ("Narodne novine", broj 26/92), za 8,88% od 1. ožujka 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1992 ("Narodne novine", broj 33/92), za 11,4% od 1. travnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. travnja 1992. ("Narodne novine", broj 48/92), za 16% od 1. svibnja 1992. prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1 svibnja 1992. ("Narodne novine", broj 49/92) povećavaju se od 1. lipnja 1992. za 18.3%.

3. Mirovine korisnika mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili 1. lipnja 1992. ili poslije toga dana, i koje nisu povećane za 17,51%, 14,58%, 8,88%, 11,4% i 16% povećavaju se od dana ostvarivanja prava za 124,109%.

4. Kao osnovica za povećanje mirovine prema toč.1. i 2. ove odluke, uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. lipnja 1992, a kao osnovice za povećanje mirovine prema točki 3. uzima se mirovina koja je korisniku pripadala, odnosno pripada na dan ostvarivanja prava na mirovinu.

5. Usklađivanje mirovina. prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. lipnja 1992.

Klasa: 142-13/92-01/3280

Urbroj : 342-99-01 /92

Zagreb, 15. rujna 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.