Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 11.09.1992 Odluka o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 4. Odluke o privremenom poslovničkom redu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. rujna 1992., donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika i članova Mandatno-imunitetske komisije

U Mandatno-imunitetsku komisiju Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske biraju se:

za predsjednika:

STJEPAN HERCEG

za članove :

1. PETAR KRISTE

2. NEDELJKO MATIĆ

3. Dr. ANTE KUTLE

4. SLAVKO MEŠTROVIČ

5. Dr. BORIS KANDARE

6. JOZO RADOŠ.

Klasa: 021-03/92-03/02

Zagreb, 7. rujna 1992.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Privremeni predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Sulimanac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.