Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 11.09.1992 Odluka o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Izvršnog odbora i imenovanju tajnika i blagajnika Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNlČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 7. rujna 1992., donio je

ODLUKU

o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Izvršnog odbora i imenovanju tajnika i blagajnika Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji

I.

U Izvršni odbor Nacionalne grupe Sabora Republike Hrvatske pri Interparlamentarnoj uniji biraju se:

za predsjednika:

STJEPAN MESIČ

za potpredsjednika:

Dr. ŽARKO DOMLJAN

za članove:

Akademik DALIBOR BROZOVIĆ,

MILJENKO ŽAGAR,

Dr. SAVKA DABČEVIĆ-KUČAR,

IVAN JAKOVČIĆ.

II.

Za tajnika Izvršnog odbora Nacionalne grupe imenuje se ANĐELKO SIKIRIĆ. tajnik Sabora Republike Hrvatske.

Za blagajnika Izvršnog odbora Nacionalne grupe imenuje se ILE BAKOVIČ, pomaćnik tajnika Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 910-04/92-02/01

Zagreb, 7. rujna 1992.

ZASTUPNlČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.