Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 11.09.1992 Rješenje o imenovanju direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91,14/91, 53A/91 i 9/92) i članka 70. stavka 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", broj 26/83, 49/83, 57/83, 47/86 i 40/90) na sjednici 3. rujna 1992. donijela je

RJEŠENJE

Imenuje se LJUBO VUKOJA direktorom Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske s danom 25. kolovoza 1992. godine.

Klasa: 080-02/92-02/64

Urbroj: 50304/2-92-01

Zagreb. 3. rujna 1982.

Predsjednik

Hrvoje Šarlnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.