Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 11.09.1992 Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temeIju članka 14. stavka 1. točke b) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine", br. 24/87) ministar pomorstva i ministar prometa i veza donijeli su

NAREDBU

o visini naknade za baždarenje čamaca

I.

Za baždarenje čamaca radi utvrdivanja njihove zapremnine plaća se naknada, i to za

1. čamac bez palube HRD

- do 5 metara dužine 2.000

- od 5 do 7 metara dužine 3.000

- preko 7 metara dužine 6.000

2. čamac s kabinom i dijelom palube s kabinom i cijelom palubom ili sa cijelom palubom bez kabine

- do 5 metara dutine 2.500

- od 5 do 7 metara dužine 4.000

- od 7 do 9 metara dužine 5.000

- od 9 do 12 metara dužine 6.000

- preko 12 metara dužine 8.000

II.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke I.ove naredbe prihodi su Državnog proračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun 30100-840-000-6161 - Prihodi Republičkih organa i organizacija.

III.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za baždarenje čamaca ("Narodne novine", br. 13/90).

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/18

Urbroj: 530-01-92-2

Zagreb, 9. srpnja 1992.

Ministar pomorstva

dr. Davorin Rudolf, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božićević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.