Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 11.09.1992 Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti; sportskih jedrilica i sportskih čamaca
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. točke c) Zakona o lučkim kapetanijama i kapetanijama pristaništa ("Narodne novine". br. 24/87) ministar pomorstva i ministar prometa i veza donijeli su

NAREDBU

o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti; sportskih jedrilica i sportskih čamaca


I

Za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu onih stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca koji nemaju odgovarajuće brodske isprave po propisima svoje zemlje radi izdavanja odobrenja za plovidbu hrvatskim obalnim morem i unutrašnjim plovnim putovima gdje se obavlja međunarodna plovidba, lučka kapetnija odnosno kapetanija pristaništa obavlja preglede za koje se plaća naknada, i to za:

2. Čamce DEM

a) na vesla ili jedra bez vlastitog porivnog nredaja

- do 4 m dužirie 15

- od 4 do 5 m dužine 20

- preko 5 m dužine 25

b) sa vlastitim porivnim uređajem

- do 3 m dužine 15

- od 3 do 4 m dužine 20

- od 4 do 5 m dužine 25

- od 5 do 7 m dužine 30

- od 7 do 9 m dužine 35

- preko 9 m dužine 40

2. Jahte

- do 7 m dužine 35

- od 7 do 9 m dužine 40

- od 9 do 11 m dužine 45

- od 11 do 15 m dužine 50

II.

Iznosi iskazani u stranoj valuti iz točke 1. ove naredbe naplaćuju se u hrvatskim dinarima (HRD).

Preračunavanje iznosa iskazanih u stranoj valuti iz točke 1. ove naredbe u hrvatske dinare obavlja se po srednjem službenom tečaju koji vrijedi zadnjeg dana u tjednu što je prethodio tjednu u kojem je nastala obaveza plaćanja

III.

Novčana sredstva ostvarena naplatom iz točke 1 ove naredbe prihodi šu Državnog ptoračuna Republike Hrvatske i uplaćuju se na račun broj 30100-840-000-6161- Prihodi republičkog organa i organizacija.

IV.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih čamaca ("Narodne novine", br. 6/88).

V.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/18

Urbroj: 530-01-92-2

Zagreb, 9. srpnja 1992.

Ministar pomorstva

dr. Davorln Rudolf, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.