Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 03.09.1992 Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikcijskog poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 2. Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenju Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednići održanoj 3. rujna 1992. godine, donijela je

UREDBU

o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikcijskog poduzeća

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine", broj 42/90 i 61/91) u članku 11. stavku 1. u točki 3. riječi "i utvrđuje mjerila za raspoređivanje dobiti" brišu se, a u točki 4. iza riječi "Statut" dodaju se riječi: "i odluku o rasporedivanju dobiti po godišnjem obračunu".

Članak 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 344-02/92-02/13

Urbroj: 5030116-92-1

Zagreb, 3. rujna 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v: r: