Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 03.09.1992 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Aviotoursa d.o.o. Zagreb o pripajanju Aviotoursa d.o.o. Zagreb Groatia Airlinesu d.d. Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi ćlsnka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 3. rujna 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Aviotoursa d.o.o. Zagreb o pripajanju Aviotoursa d.o.o. Zagreb Groatia Airlinesu d.d. Zagreb

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog odbora Aviotoursa, d.o.o. Zagreb, Držićeva b.b., o pripajanju Aviotoursa, d.o.o. Zagreb, Croatia Airlinesu, d.d. Zagreb, donijetoj na sjednici Upravnog odbora Aviotoursa. d.o.o. Zagreb, 6. kolovoza 1992.

II.

Dionice izdaae temeljem odluke iz točke I. ove odluke predaju se Hrvatskom fondu za razvoj.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 343-03/92-01/02

Urbroj: 5030118-92-1

Zagreb, 3. rujna 1992.

Predsjednik

Hrvoje Šarinić, v. r