Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 03.09.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-249/1992. od 3. rujna 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske je na sjednici 3. rujna 1992. godine donio ovo

RJEŠENJE

1. Odbacuje se žalba Socijalno-demokratske unije uložena protiv rješenja Izborne komisije Republlke Hrvatske, Klasa: 013-03/92-01-105, Urbroj: 56605-92-PZ-45 od 14. kolovoza 1992. godine.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Rješenjem Izborne komisije Republike Hrvatske. nevedenim u izreci odbačen je prigovor Socijalno-demokratske unije uložen protiv odluke o raspodjeli zastupnićkih mjesta u Saboru Republike Hrvatske iz redova srpske nacionalnosti. Prijedlog je odbaćen jer nije bio uložen u zakonskom roku. Protiv ovog rješenja Socijalno-demokratska unija je uložila žalbu. Članak 57. Zakona o izboru zastupnika ("Narodne novine", broj 22/1992) određuje da se žalba protiv rješenja Izborne komisije Republike Hrvatske podnosi Ustavnom sudu Republike Hrvatske u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je pobijano rješenje primljeno. Žalba se podnosi putem Izborne komisije. Socijalno-demokratska unlja je podnijela žalbu putem Izborne komisije. Žalba je u Izbornoj komisiji zaprimljena 27. kolovoza 1992. godine u 13.03 sati. a pobijano rješenje dostavljeno je Socijalno-demokratskoj uniji telefaksom 14. kolovoza 1992. godine u 11.46 sati.

Buduči da žalba nije predana u roku, već je zaprimljena po isteku roka. nepravovremena je, pa ju je slijedom toga valjelo odbaciti i riješiti kao u izreci.

Broj : U-VII-249/ 1992.

Zagreb, 3. rujna 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.