Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 01.09.1992 Naredba o izmjeni Naredbe o uvjetima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 9. Uredbe o financijskom poslovanju ("Narodne novine", broj 40/92) ministar financija donosi

NAREDBU

o izmjeni Naredbe o uvjetima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem

Članak 1.

U Naredbi o uvjetima i načinu naplate. raspolaganja i plaćanja gotovim novcem ("Narodne novine", broj 41/92) u članku I. točki 6. broj "1000" zamjenjuje se brojem "30000"

Članak 2.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama.".

Klasa: 401-01/92-01/08

Urbroj: 513-04/92-2

Zagreb, 1. rujna 1992.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.