Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 01.09.1992 Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. stavka 1. i članka 67. stavka 1. točke 9. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine". broj 71/91), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici od 1. rujna 1992. godine, donio je

ODLUKU

o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za rujan 1992. godine

I.

Eskontna stopa Narodne banke Hrvatske za rujan 1992. godine iznosi 20,3% mjesečno.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. a primjenjuje se od 1. rujna 1992. godine.

O. br. 54/92.

Zagreb, 1. rujna 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.