Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 01.09.1992 Opći kolektivni ugovor za javne djelatnosti i javna poduzeća glede iznosa najniže osnovne plaće
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

KOLEKTIVNI UGOVORI

Na temelju članka 94. stavak 3. Zakona o radnim odnosima ("Narodne novine", br. 25/92) Vlada Republike Hrvatske koju zastupa mr. Josip Juras i sindikati javnih djelatnosti i javnih poduzeća, koje zastupaju ovlašteni predstavnici. 31. kolovoza 1992. godine zaključuju

OPĆI KOLEKTIVNI UGOVOR

za javne djelatnosti i javna poduzeća glede iznosa najniže osnovne plaće

Članak 1.

Ovim općim kolektivnim ugovorom, do sklapanja cjelovitog Općeg kolektivnog ugovora, utvrđuje se iznos najniže osnovne plaće za djelatnike javnih djelatnosti i javnih poduzeća u Republici Hrvatskoj od 1. kolovoza 1992. godine u iznosu od 19.000 HRD, što odgovara prosjećnoj plaći u gospodarstvu za lipanj 1992. godine od 24246 HRD.

Članak 2.

Za djelatnike javnih djelatnosti koje se financiraju iz driavnog proračuna utvrđuje se osnovica za obračun koeficijenata, na temelju najniže osnovne plaće iz članka 1. ovog ugovora, u visini 21.111 HRD, bez sredstava za vrednovanje radnog iskustva.

Za djelatnike javnih djelatnosti koji se financiraju iz općinskih proraćuna i doprinosa, osigurava se najniža osnovna plaća od 19.000 HRD uz primjenu elemenata i koeficijenata njihovih općih akata.

SINDIKATI POTPISNICI OVLAŠTENJA ZA POTPIS OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA:

1. Samostalni sindikat šumarstva Hrvatske

2. Sindikat Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

3. Samostalni sindikat radnika u komunalnim i stambenim djelatnostima RH

4. Sindikat radnika INA - Industrija nafte Trgovine

5 Samostalni sindikat radnika u djelatnostima zdravstva, mirovinsko-invalidskog osiguranja i socijalne zaštite Hrvatske

6. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske

7. Republički sindikat radnika Hrvatske pošte i telekomunikacije

8. Hrvatski liječnički sindikat

9. Sindikat radnika Hrvatske elektroprivrede

10. Sindikat zdravstva, socijalne zaštite i mirovinsko-invalidskog osiguranja Hrvatske

13. Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske

14 Sindikat radnika javnog gradskog prijevoza putnika RH

15. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

16. Hrvatski sindikat kontrolora letenja

17. Samostalni sindikat zaposlenih u i upravi i pravosuđu Hrvatske

18. Nezavisni strukovni sindikat operativnih radnika HEP-a - Tehnos

19. Samostalni sindikat radnika u saobračaju i vezama Hrvatske -Podružnica Moravice

20. Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi Zagreb

21. Nezavisni strukovni sindikat med. sestara i tehničara Hrvatske

22. Nezavisni sindikat Hrvatske elektroprivrede

23. Sindikat Hrvatskih pošta i telekomunikacija.

24. Sindikat HPT - PT centar Osijek

25. Sindikat radiotelegrafista i radnika obalnih radio postaja Hrvatske

26. Sindikat radnika u djelatnosti socijalne zaštite Hrvatske

27. Nezavisni sindikat radnika u trgovini naftnim derivatima Hrvatske

28. Nezavisni sindikat naftaša Hrvatske

29. Samostalni sindikat radnika Tehnički pregled kola Zagreb

30. Sindikat inženjera i tehničara Hrvatskih željeznica

31. Samostalni sindikat transportno komercijalnih radnika HŽ

32. Samostalni sindikat manevarskog osoblja Hrvatske

33. Samostalni sindikat radnika pregleda i održavanja elektrouređaja putničkih vagona Hrvatske

34. Samostalni sindikat stručno-administrativno tehničkih radnika HŽ Zagreb

35. Samostalni sindikat radnika na održavanju i remontu vučnih i vučenih vozila HŽ Varaždin

36. Samostalni sindikat sekcije SIT-a Hrvatske

37. Samostalni sindikat radnika HŽP - infrastruktura

38. Nezavisni sindikat javnog poduzeća HŽP-a Zagreb

39. Samostalni sindikat integralnog transporta HŽP-a Zagreb

40. Samostalni sindikat telegrafista - teleprinterista HŽ-a

41. Sindikat strojnog osoblja. Hrvatske

42. Samostalni sindikat vlakopratnog osoblja HŽ

43. Samostalni sindikat radnika remonta željezničkih vozila "Janko Gredelj"

44. Samostalni sindikat radnika željezničkog ugostiteljstva

45. Hrvatska udruga sindikata (popis članica u prilogu)

46. Hrvatski nezavisni sindikati (popis članica u prilogu)

47. Samostalni sindikat radnika u ugostiteljstvu i turizmu Hrvatske

48. Sindikat zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi

Za koordinaciju hrvatskih sindikata javnih djelatnosti i javnih poduzeća

koordinator

Krešimir Sever, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

SINDIKATI ČLANOVI HRVATSKE UDRUGE SINDIKATA KOJI SU OVU CENTRALU OVLASTILI DA U NJIHOVO IME POTPIŠE OVLAŠTENJE ZA POTPIS OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA:

1. Sindikat radnika ZET-a

2. Nezavisni sindikat Hrvatske DZZP _

3. Prometna sekcija Ploče NSH-DZZP

4. Nezavisni sindikat radnika Poduzeća "Otpad"

5. Sindikat radnika Poduzeća "Toplina"

6. Sindikat radnika INA-Industrija nafte - Naftaplin

7. Sindikat radnika Poduzeća Luka ."Šibenik"

8. Nezavisni sindikat radnika INA-OKI

9. Sindikat radnika INA - Industrija nafte Trgovina

10. Sindikat radnika Đačkog doma "Ivo Lola Ribar"

11. Sindikat radnika Poduzeća Luka Zadar

12. Sindikat radnika Psihijatrijske bolnice Ugljan

13. Sindikat radnika Stanice za hitnu medicinsku pomoć

14. Sindikat radnika Hrvatskih cesta

15. Nezavisni sindikat održavanja i izgradnje Luka Split

Za koordinaciju hrvatskih sindikata javnih djelatnosti i javnih poduzeća

koordinator

Krešimir Sever, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

SINDIKATI ČLANOVI HRVATSKIH NEZAVISNIH SINDIKATA KOJI SU OVU CENTRALU OVLASTILI DA U NJIHOVO IME POTPIŠE OVLAŠTENJE ZA POTPIS OPĆEG KOLEKTIVNOG UGOVORA:

1. NS HEP - riječke regije

2. NS INA - Rijeka

3. NS energetičara Hrvatske - sa sjedištem u Rijeci

4. Sindikat radio-telegrafista i obalnih radio stanica Hrvatske - sa sjedištem u Rijeci

5. NS Poduzeče Luka - Rijeka

6. NS Novi list - Rijeka

7. NS SDK Hrvatske - Podružnica Rijeka

Za koordinaciju hrvatskih sindikata javnih djelatnosti i javnih poduzeća

koordinator

Krešimir Sever, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.