Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 01.09.1992 Ispravak Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole, koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 50 od 11. kolovoza 1992. godine, te se daje

ISPRAVAK

Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada srednje škole

U članku 3. stavku 2. iza točke 4. trebaju stajati riječi: "podaci o izabranim nastavnicima". Iza točke 4. dodaje se nova točka 5. i riječi: "podaci o prostoru i opremi".

Klasa: 802-03/92-01-733

Urbroj: 532-02-6/2-92-03

Zagreb, 25. kolovoza 1992.

Ministar

mr. Vesna Girardi Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.