Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 25.08.1992 - PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske, u svezi s provedenim izborima za zastupnike za Sabor Republike Hrvatske koji su održani 2. kolovoza 1992. i zahtjevom za razrješenje predsjednika dr. Franje Gregurića i članova Vlade Republike Hrvatske. donosim

ODLUKU

1. Razrješuje se dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske dr. Franjo Gregurić i svi članovi Vlade Republike Hrvatske.

2. Odluka o razrješenju iz točke 1. stupa na snagu u roku od 8. dana od dana imenovanja novog predsjednika i članova Vlade Republike Hrvatske.

3. Mandat za predsjednika Vlade Republike Hrvatske povjerava se Hrvoju Šariniću, koji će podnijeti prijedlog sastava nove Vlade do 12. kolovoza 1992.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA8-69/1-92.

Zagreb. 7. kolovoza 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.