Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 25.08.1992 Odluka o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hwatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske i stavka 2. Odluke o osnivanju Ureda predsjednika Republike ("Narodne novine", broj 5/91), dana 7. kolovoza 1992. donosim

ODLUKU

o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

Za predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske imenuje se dr. JURE RADIĆ. Predstojnik Ureda predsjednika Republike Hrvatske ima rang potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA8-68/2-92.

Zagreb, 7. kolovoza 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.